Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kompetanseheving for undervisningspersonalet ved DMMH

Lærerne på DMMH har en sterkt undervisningsfaglig kompetanse. Samtidig arbeider høgskolen aktivt med å øke personalets undervisningskompetanse.
Over 90 % av de ansatte ved DMMH har pedagogisk utdanning som førskolelærer, barnehagelærer, grunnskolelærer eller praktisk pedagogisk utdanning. Mange har også ulike tilleggsutdanninger. 

UH-ped

I 2015 tilbød DMMH for første gang det populære studiet Universitets- og høgskolepedagogikk (UH-ped), skreddersydd for ansatte i barnehagelærerutdanningen. Rundt halvparten av de faglig tilsatte på høgskolen har fullført dette studiet. Også i år har søknaden til UH-ped. vært bra. Høgskolen arbeider også med å utvikle et studie med ytterligere 15 studiepoeng innen faget. 

DMMH er i ferd med å innføre en meritteringsordning for de faglige ansatte der 30 studiepoeng i UH-pedagogikk et er krav. 

Kollegaveiledning

Andre komponenter som inngår i meritteringsordningen er kollegaveiledning. Dette er et tiltak for å videreutvikle hver enkelt ansatts kompetanse hva angår undervisning og veiledning av studenter på både bachelor- og masternivå. Kollegaveiledning skjer i grupper på 4 - 5 personer. Gruppen ledes av en fasilitator som har ansvar for gjennomføringen. De som deltar får veiledning på hvordan de underviser og veileder sine egne studenter.

Tilbudet gis til ansatte som har gjennomført UH-pedstudiet og blir satt i gang for første gang høsten 2018. Prorektor for barnehagelærerutdanning, Eva Brønstad, er veldig fornøyd med å ha hele 16 søkere til første runde av kollegaveiledning.

esb
 

Meritterert underviser

Alle som underviser ved DMMH kan søke om å bli merittert. Følgende kriterier må være oppfylt:
 
1. Gjennomført praksisstipend på minst en uke eller annen arbeidspraksis i barnehage
2. Gjennomført minst 30 stp i Universitets- og høgskole-pedagogikk
3. Dokumentert deltakelse i kollegaveiledning i utdanningsfaglig virksomhet i minst ett studieår.
4. Presentert på konferanse eller publisert en artikkel fra et utviklingsarbeid fra høgere utdanning.
5. Levere en søknad om merittering der en redegjør for de fire første punktene
Publisert: 23.05.2018
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter