Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kompetansestrategi for fremtidens barnehage

Delrapport 5 i evalueringen av kompetansestrategien har kommet.
Delrapport 5 (pdf)

DMMHs Birgitte Ljunggren og Ranveig Lorentzen har sammen med Håkon Sivertsen og Linda Janninger skrevet den 5. rapporten i rekken som omhandler følgeevaluering av kompetanse og rekrutteringsstrategien for barnehagefeltet. 

Dette er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet som har løpt siden 2015 og hvor DMMH har bidratt aktivt i alle rapportene.

Strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" skal bidra til at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet, og bidra til at:

  • andelen barnehagelærere øker
  • andelen barne –og ungdomsarbeidere øker
  • alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning
  • flere barnehagelærere har kompetanse på mastergradsnivå
  • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.

Strategien varer i perioden 2014 til 2022.


Rapporten belyser partnerskapet mellom barnehageeiere og universitet eller høgskole i arbeidet med å utvikle kompetansetiltak i barnehagen. Den undersøker blant annet hvordan disse forstår og utøver sin rolle, hvordan kompetansebehovene i barnehagene blir kartlagt, og hvordan universitets- og høgskolesektoren organiserer seg, forteller Birgitte Ljunggrem og Ranveig Lorentzen ved DMMH.
Rapporten belyser partnerskapet mellom barnehageeiere og universitet eller høgskole i arbeidet med å utvikle kompetansetiltak i barnehagen. Den undersøker blant annet hvordan disse forstår og utøver sin rolle, hvordan kompetansebehovene i barnehagene blir kartlagt, og hvordan universitets- og høgskolesektoren organiserer seg, forteller Birgitte Ljunggren og Ranveig Lorentzen ved DMMH.

Kort om rapporten:

Delrapport 5 ser på hvordan universitets- og høgskolesektoren jobber for å tilbakeføre erfaringer fra praksisfeltet for å videreutvikle barnehagelærerutdanningen og kartlegger og belyser hvordan barnehageeiere og universitet eller høgskole i partnerskap forstår og utøver barnehagebasert kompetanseutvikling.

Rapporten bygger på dokumentstudier, intervju av representanter fra universitets- og høgskolesektoren, samt spørreundersøkelse til medlemmer av regionale kompetansenettverk.

Hovedfunnene er:  

  • Høy forståelse av formålet med partnerskapet, men utfordrende i praksis
  • Manglende kompetanse i å kartlegge barnehagenes kompetansebehov
  • Ulik grad av tilbakeføring til barnehagelærerutdanningene

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5
Forfatter: Håkon Sivertsen, Birgitte Ljunggren, Linda Janninger og Ranveig Lorentzen   
Trøndelag Forskning og Utvikling           
År: 2020
ISBN: 978-82-7732-312-1
ISSN: 0809–9642

Det vil komme to rapporter til før prosjektet er over. 

Kompetanse for framtidens barnehage, delrapport 1
Kompetanse for framtidens barnehage, delrapport 2
Kompetanse for framtidens barnehage, delrapport 3
Kompetanse for framtidens barnehage, delrapport 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 25.01.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter