Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Konferansen Menn til berikelse eller besvær

Den nasjonale barnehagekonferansen "Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen", ble arrangert av DMMH på Hell i Stjørdal.
menn-til-berikelse-arrangorene-

Konferansen var avslutningen på FoU-prosjektet "Lekeressurs- en rekrutterings- og kompetansestrategi for barnehagesektoren" som Østlandsforskning, DMMH og Likestillingssenteret har gjennomført sammen med 5 barnehager.

Nina Sandberg, stortingsrepresentant og medlem av og Utdannings- og forskningskomiteen, åpnet konferansen. Konferansen hadde samlet bidragsytere fra både forskning, politikere, rådgiver hos LDO, samt praksisfelt og foreldre. Intensjonen med konferansen var å sette fokus på hva som hemmer og fremmer at flere menn velger å arbeide i barnehagen. 

Det ble presentert resultater fra forskningen som viser at tiltaket er et positivt tiltak for både ungdomsskoleguttene og barnehagene som har tiltaket. Fylkesmenn mener også at tiltaket er vel anvendte penger. Det ble også konkretisert hvordan tiltaket kan være et verktøy i barnehagens kompetanseheving med bakgrunn i forskningen.

Lisa Reisel forsker på ungdommers yrkesvalg og kunne bekrefte at unge gutter i større grad enn jenter velger tradisjonelt. Det var også foredrag om hvilke hindringer menn kan møte i barnehagen, som mistanke om overgrep. Christian Eidevald fortalte om Sveriges manglende satsing på rekruttering av menn og hvilke konsekvenser dette kan ha for barna i barnehagen. Pia Fris snakket om viktigheten av å istandsette barn og ansatte til å snakke om kropp og seksualitet slik at misforståelser kan unngås og overgrep kan forebygges. 

menn-til-berikelse-innovason

Emilsen avsluttet konferansen med en oppfordring til utdanningsministeren:

- Vi utfordrer utdanningsministeren: til å tydeliggjøre mål og sørge for en ny konkret handlingsplan for likestilling og rekruttering som muliggjør aktivt og målrettet arbeid mot en likeverdig barnehage. En barnehage hvor lovverk og forskrifter ikke bare er sovende formuleringer, men er oppfylt i barnas og de ansattes hverdag.  
 
Publisert: 24.11.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter