Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kongelig besøk på DMMH

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte DMMH på jubileumsfeiringen 17. oktober.
DMMH feiret 75-årsjubileum med mange gjester, deriblant HKH Kronprins Haakon. DMMH feiret 75-årsjubileum med mange gjester, deriblant HKH Kronprins Haakon. 

Også Ola Borten Moe, statsråd for høyere utdanning og forskning, Frank Jenssen, statsforvalteren i Trøndelag og Trondheimsordfører Rita Ottervik deltok på det timeslange jubileumsprogrammet. 

Øvrige gjester kom blant annet fra andre utdanningsinstitusjoner, barnehagemyndighetene, politikken og blant høgskolens egne studenter, ansatte og pensjonister.

Feiringen ble åpnet av et kor satt sammen for anledningen, fra DMMHs egne ansatte, under ledelse av dirigent Hanne Bæverfjord.

Rektor Else Berit Skagen ønsket gjestene velkommen og fortalte at hun var stolt over at DMMH i 75 år har bidratt i stor grad til utviklingen av utdanninga, barnehagepedagogikken og barnehagen som institusjon. Hun sa at det viktigste grepet for å redusere utenforskap i utdanning, arbeids- og samfunnsliv vil være å satse på de yngste barna, det første trinnet i utdanningsløpet; barnehagen.

- Vi skal gjøre vårt ved å utdanne høyt kvalifiserte barnehagelærere i minst 75 år til, lovet hun! 

Ordfører Rita Ottervik takket høgskolen for å være en foroverlent høgskole som hun er stolt av. Gjennom mange år har DMMH bidratt til å forsyne Trondheim med gode barnehagelærere.

- For DMMH er det en grunnleggende forpliktelse å lytte til barn og formidle deres stemmer. 

Tidligere prorektor og nåværende styremedlem Ivar Selmer-Olsen holdt dagens hovedtale. Han fikk klart frem hvordan synet på barn har endret seg i løpet av disse 75 årene, og hvor viktig arbeidet som gjøres i barnehagene er. Han tok også et oppgjør med finansieringsmodfellen til utdanningen.

- Det er derfor uforståelig at vi har et samfunn som fremdeles tror at det er billigere å utdanne barnehagelærere enn grunnskolelærere, og at det er behov for mindre kompetanse i barnehagen enn i skolen. DMMH har tatt ansvar og tilbyr 4 mastere for barnehagelærere for arbeid i barnehagen. Dette er politikerne er nødt til å følge opp med en stillingskategori som barnehagelektor i barnehagene, sier Selmer-Olsen som også etterlyser et doktorgradsprogram for barnehager og tidlig barndom.

Høgskolelektor Tormod Murud-Riser ga de fremmøtte et innblikk i barnehagelæreryrket og hva høgskolen forventer av sine studenter:

- På samme måte som arkitekter og snekkere er avhengig av sin fagkunnskap for å utføre, vurdere og videreutvikle arbeidet sitt i tråd med lov og forskrift er vi barnehagelærere avhengige av vår fagkunnskap. For livet i barnehagen er ufattelig komplekst. Den er full av komplekse sosiale og psykologiske fenomener, uforutsigbare tvetydige situasjoner, en rekke dilemmaer og etiske problemstillinger. 

- Som framtidig barnehagelærer er det viktig å vite når vi skal bryte inn og når vi bare skal bistå med en trygg havn. 


Leder av Studentparlamentet, Edel Løvås, fortalte at hun har lært mye gjennom utdanningen, ikke minst betydningen av at barn og foreldre møter omsorgsfulle og trygge barnehagelærerere. Gjennom å være gode rollemodeller trygger de hvert enkelt barn.

Professor Ellen Beate Hansen Sandseter framsnakket risikolek. Forskning viser at viser at risikofylt lek har en positiv sammenheng med barns fysiske og psykososiale helse – de har høyere fysisk aktivitetsnivå og trives bedre. Hun sier vi må finne en god balanse mellom å slippe barna fri på den ene siden og forebygge skade på den andre. 

Etter at den offisielle delen av programmet var avsluttet inviterte styreleder Marianne Uri Øverland til kaffe og kaker i gymsalen. Hun fortalte at det var spennende å følge med høgskolens utvikling, det skjer mye.

Øverland trakk fram en verdien menneskeverdet,  som høgskolen har beholdt helt fra den gang Menighetspleiens Landsforbund tok initiativ til opprettelsen 

- Det at et hvert menneske har sin egen verdi, som er ukrenkelig og som ikke er større eller mindre enn noe annet menneskes verdi. Det gjelder også for barn. 

Talene i sin helhet: 

Rektor Else-Berit Skagen (pdf)
Pensjonert prorektor og styremedlem Ivar Selmer-Olsen (pdf)
Høgskolelektor Tormor Murud-Riser (pdf)
Leder av Studentparlamentet Edel Vidarsdatter Løvås (pdf)
Professor Ellen Beate Hansen Sandseter (pdf)
Leder av DMMHs styre, Marianne Uri Øverland (etter det offisielle arrangementet) (pdf)

Publisert: 17.10.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter