Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kongens fortjenestemedalje til dosent Arve Gunnestad

Fredag 20. januar mottak Gunnestad medaljen for sitt arbeid med utvikling av barnehagelærerutdanningen i det sør-østlige Afrika. 
Gunnestad har stått som leder og initiativtaker til Nettverk for førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika. (Nå: Competence Building Networks for Early Childhood Education in East and Southern Africa (CBN)). Nettverket kom i stand gjennom en samarbeidsavtale mellom DMMH og PYM (Pinsemenighetenes Ytre Misjon), som administrerte støtten de mottok fra NORAD.

I 1987-89 ledet Gunnestad en førskolelærerutdanning i Zambia, på oppdrag av Kirkens Nødhjelp. Deretter var han med og starte opp nye barnehagelærerutdanninger i Namibia,  Swaziland og i 2011 i Mosambik. Senere tok han initiativ til å starte et nettverk for barnehagelærerutdanning og Barnehageutvikling i Afrika, og i 1999 ble det første nettverksmøtet med representanter fra utdanningene i Zambia, Namibia og Swaziland holdt. Siden kom også Mosambik, Botswana, Kenya og Tanzania til. 

Kongens fortjenestemedalje ble utdelt av Brit Skjelbred, fylkesmann i Sør-Trøndelag. Hun roser Gunnestad for å ha arbeidet for et utvidet samarbeid og interkulturell forståelse mellom ulike medlemsland. 

- Det var gripende å lese alle anbefalingene Fylkesmannen har mottatt, både fra samarbeidspartnere her i Norge og fra afrikanske kolleger. Arve Gunnestad fremstår som et menneskekjært, tolerant og klokt menneske med en sjelden høy integritet. Han har gjort en imponerende innsats i land etter land for å bygge opp barnehagelærerutdanningen, fastslår hun.

diplomnett
20. januar 2017 mottok dosent Arve Gunnestad ved DMMH Hans Majestet Kong Haralds fortjenestemedalje for sitt arbeide med å utvikle barnehagelærerutdanning i det sørlige Afrika. Medaljen ble utdelt av Brit Skjelbred, fylkesmann i Sør-Trøndelag. 

Skjelbred trakk også frem dosentens gode lederegenskaper, og hvordan han har lyktes i å overføre ansvaret til medlemslandene slik at de kan stå på egne ben.

Etter at Gunnestad hadde vært leder for Net Afrika i mange år ble ansvaret for nettverket overført til Stella Nguluka fra Botswana, men han er fremdeles et aktivt medlem. Sammen med S’lungile Thwala fra Swaziland tok Stella Nguluka turen til Trondheim for å hedre Gunnestad. - Jeg er så stolt av å bli assosiert med en mann av en slik karakter, forteller Thwala.

- Gunnestad har gjort et stort arbeide i Afrika, fortsetter Nguluka. - Før han startet arbeidet hadde ikke barnehagene noen regler eller retningslinjer, personalet var ukvalifisert eller bestod av lærere som underviste barna på en veldig skolsk måte. Gunnestad åpnet døren til en ny forståelse for barndommen. Nå er alle vi som er med i nettverket konsulenter for våre regjeringer.

Flere av de ansatte på DMMH var til stede på seremonien og hedret sin kollega. 
rektornett
Gunnestad har drevet et utviklingsarbeid og didaktisk arbeid som har satt nasjonale spor, forteller DMMHs rektor Hans-Jørgen Leksen.

- Arve er en ildsjel av rang, han viser at det umulige kan bli mulig, sier førstelektor Sissel Mørreaunet som har samarbeidet tett med Gunnestad. - Han har kunnskap og evne til ikke å gi seg selv om det butter i mot. 

Tidligere rektor ved DMMH, Elin Alvestrand beundrer Gunnestads pågangsmot, iver og tro på at det var mulig å bygge barnehagelærerutdanningen- - Han snakket barnas og utdanningens sak i møte med myndighetene og hadde en sterk tro på at det var mulig.  

Førsteamanuensis Merete Moe, leder av pedagogikkseksjonen ved DMMH forteller at Gunnestad også er en sterk stemme innen pedagogikken, og han har vært en pioner i arbeidet med skriftliggjøring av det som skjer i barnehagen.

Arvenett
En slik gunstbevisning betyr mye. Det er en sterk anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og som DMMH hele tiden har vært en del av, sier Gunnestad. - Det gir stor inspirasjon til å fortsette med arbeidet.

Gunnestad har mange gode ord å si om arbeidsplassen sin. 

- Det er veldig fint å få jobbe på DMMH og oppleve så mye engasjement og positiv involvering i det arbeidet vi gjør i Afrika. Rundt 30 av høgskolens fagpersoner har vært med og bidratt til faglig utvikling på seminarer, konferanser og undervisning. I tillegg har mange av de ansatte støttet arbeidet økonomisk. 

I fjor høst var Gunnestad invitert til å holde et seminar for kirkeledere i Etiopia, om barns behov og utvikling og mulighetene av å starte barnehager og barnehagelærerutdanning der. Han er slett ikke fremmed for å dele sin erfaring i et nytt prosjekt.

- Afrika og den 3. verden har stort behov for den kunnskapen vi har om barn og barndom. Barnehager kommer opp overalt, men barnehagelærerutdanningen er en sjelden vare. Når lærerne har litt kunnskap om barns utvikling og læring og gode arbeidsmåter så gjør det en kjempestor forskjell.

Mer informasjon om Net Afrika.
  
studenter1nett

2. års studenter fra studiet barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk opptrådte med afrikansk sang, under ledelse av førsteamanuensis Sunniva Skjøstad Hovde. 

studenterto nett

 


Publisert: 30.01.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter