Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Korona: Råd og retningslinjer

Sist oppdatert:  06.12.2021.


Her finner du oppdatert informasjon i forbindelse med korona.

Trondheim kommune innførte nye påbud og anbefalinger som gjelder fram til 7. desember. Blant annet er bruk av munnbind påbudt på legesenter og legevakt, i drosje, i butikker/kjøpesenter og ved kollektivreiser og der du ikke kan holde en meter avstand. Det anbefales å ha en lav terskel for å teste seg og holde avstand til andre med luftveissymptomer. Det anbefales å unngå håndhilsing og klemming.

Les mer om hvilke påbud og anbefalinger som gjelder på Trondheim kommune sine nettsider.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg. Hvis du tester positivt for korona må du isolere deg for ikke å smitte andre. Vær nøye med håndhygiene - sprit og/eller vask hendene. Hold deg hjemme dersom du er syk.
 
Koronatest kan bestilles elektronisk via hjemmesiden til Trondheim kommune

DMMH innfører ingen endringer i planlagt undervisning i denne perioden, heller ikke for samlingsbasert undervisning (planlagt fysisk undervisning gjennomføres). Muntlig eksamen gjennomføres også som planlagt.

Koronainformasjon

Informasjon til studenter

Trondheim kommune innførte nye påbud og anbefalinger som gjelder fram til 7. desember.Les mer om hvilke påbud og anbefalinger som til enhver tid gjelder på Trondheim kommune sine nettsider.

DMMH innfører ingen endringer i planlagt undervisning i denne perioden, heller ikke for samlingsbasert undervisning (planlagt fysisk undervisning gjennomføres). Muntlig eksamen gjennomføres også som planlagt.

Kravet om 1 meters avstand og bruk av munnbind utgår. Dersom noen studenter ønsker å bruke munnbind vil det i en tid fremover være tilgjengelig i resepsjonen. 

Dersom du blir smittet av korona må du følge gjeldende retningslinjer. Det er ikke lenger nødvendig å varsle høgskolen om smitte. 

Testing
Alle studenter som skal ut i praksis skal ta hurtigtest før praksis. 


Spørsmål ang. smitte eller karantene


På HelseNorge finner du oversikt over gjeldende reglerverk og anbefalinger. Vaksinering - Dose 2 av vaksine mot Covid-19


Alle våre registrerte studenter som ikke har hjemstedsadresse i Trondheim skal ha mottatt sms fra kommunen med tilbud om å bestille time til dose 2 nå.

Vaksinesjefen i Trondheim kommune minner om at "...det skal gå minst seks uker mellom dosene, og at en ikke får bestilt time tidligere enn det." Kommunen legger ut nye timer dag for dag. Oppfordringen til studenter som har fått sms, men ikke får bestilt time er følgende:
"- De må bare prøve igjen og igjen, og følge med på hvor lang tid det har gått siden første dose. ..."

Aktuelle nettsider
https://dmmh.no/hva-skjer/koronaviruset-oppdaterte-rad-og-retningslinjer
https://www.trondheim.kommune.no/korona/


Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning


Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelder for studieåret 2021/2022. Det er dette studieåret krav om 60 % tilstedeværelse på undervisning.Praksis vil bli gjennomført som planlagt.

Praksis er en viktig del av barnehagelærerstudiet, og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsetter omfanget til minst 100 dager.

I midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19, gis utdanningsinstitusjonene fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer. Så langt det er forsvarlig skal det legges til rette for at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser.

I forbindelse med praksis høsten 2021 kan studenter få godkjent inntil 20% fravær fra praksis. Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for praksis.

Ved eventuelt fravær over 20 % vurderer praksiskontoret sammen med student, praksislærer og praksisveileder om studenten skal ha restpraksis eller om hele praksisperioden må tas på nytt. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet.

Eksamen For høstsemesteret 2021 gjelder følgende:

  • Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
  • Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom)
Masteroppgaven
  • Muntlig høring for de som leverer høsten 2021 vil gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom.

Informasjon til ansatte

DMMH følger gjeldende påbud og anbefalinger og opprettholder planlagt aktivitet så lenge vi finner det forsvarlig og innenfor de føringer vi har.

Vi innfører ingen endringer i planlagt undervisning, heller ikke for samlingsbasert undervisning (planlagt fysisk undervisning gjennomføres). Muntlig eksamen gjennomføres som planlagt. Alle sosiale arrangement for studenter og ansatte gjennomføres.

De generelle smittevernstiltakene gjelder fortsatt:

- Om du er syk skal du holde deg hjemme
- Om du har vage luftveissymptomer kan du komme på jobb dersom du først tar en hurtigtest og denne er negativ
- Ha god hånd- og hostehygiene

I tillegg sier de nasjonale anbefalingene at vi bør:

- holde avstand til andre, gjerne en meter hvor det er mulig og unngå klemming og håndhilsing.
- ha hjemmekontor når det er mulig og uten at det går ut over arbeidet


Nyttige sider

FHIs definisjon av nærkontakt, på denne nettsiden kan du bl.a. lese mer om hvordan Folkehelseinstituttet definerer begrepet nærkontakt.
FHIs oppfølging av nærkontakter, på denne nettsiden kan du bl.a. lese mer om Folkehelseinstituttets råd for oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.
Publisert: 08.02.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter