Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Korona: Råd og retningslinjer

Sist oppdatert:  13.02.2022.

DMMH ønsker å bidra til at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Vi forøker å legge til rette for en best mulig studie- og arbeidshverdag for våre ansatte og studenter.

Gjeldende smittevernstiltak

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

En fullstendig oversikt over de nye nasjonale smitteverntiltakene finner du på Regjeringens nettside:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Referat fra møtene i DMMHs beredskapsgruppe er publisert på intranett:
https://intranett.dmmh.no/dokumentbank/beredskapsgruppa-motereferat (krever innlogging)

FHIs flytskjema ved oppståtte luftveissymptomer:
(klikk på blidet for større versjon i pdf-format)
2022-02-12-flytskjema-symptomer-ny
FHI flytskjema

Koronainformasjon

DMMH oppfordrer til å takke ja til vaksine!

Studenter i Trondheim kan bestille tredje dose
Studenter som var semesterregistrert høsten 2021 hos oss, som har hjemstedsadresse utenfor Trondheim, kan bestille tredje vaksinedose i Trondheim.  

Timebestilling gjøres via kommunen sine nettsider:
https://www.trondheim.kommune.no/koronavaksine/

Utdeling av hurtigtester på campus

Fra 3. feb. kl. 08.00 - 09.00 og 14.00 - 15.00, deles det ut hurtigtester i administrasjonen på campus i Trondheim.

Ansatte i Kristiansund kan hente tester i 3.etasjen.


Testene er til de som har symptomer, de som er hustandsmedlemmer til en smittet, eller de som skal teste seg ut av nærkontaktene. Testene er levert av Trondheim kommune og kriteriene for å hente er de samme som kommunen har på sine utleveringssteder. Det er mangel på hurtigtester så vi er bedt om å følge kommunens prioriteringer ved utdelingen:

Gruppene vi nå prioriterer for testing er:
- personer med symptomer (1 test)
- personer som bor sammen med noen som er smittet og trenger daglig testing for å slippe karantene (5 tester). Her har vi ikke mulighet til å tilby tester til alle, så vi prioriterer voksne i viktig og kritisk samfunnsfunksjon (herunder skole/undervisning) og barn/ungdom/voksne som trenger karantenefritak for å kunne følge undervisning.

Hold god avstand ved henting av tester. De med symptomer oppfordres til å få noen andre til å hente tester for seg.

Informasjon til studenter

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning
Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelder for studieåret 2021/2022. Det er dette studieåret krav om 60 % tilstedeværelse på undervisning.

Praksis gjennomføres som planlagt
Praksis er en viktig del av barnehagelærerstudiet, og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsetter omfanget til minst 100 dager.

I midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19, gis utdanningsinstitusjonene fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer. Så langt det er forsvarlig skal det legges til rette for at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser.

I forbindelse med praksis vårsemesteret 2022 kan studenter få godkjent inntil 20% fravær fra praksis. Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for praksis.

Ved eventuelt fravær over 20% vurderer praksiskontoret sammen med student, praksislærer og praksisveileder om studenten skal ha restpraksis, gjøre alternative oppgaver (ev. en kombinasjon) eller om hele praksisperioden må tas på nytt. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet.

Eksamen
For eksamen vårsemesteret 2022 og påfølgende ny/utsatt august 2022 gjelder følgende:

  • Januar/februar: gjennomføres som planlagt.
  • Vårens eksamener utover dette:
    • Skriftlige eksamener blir hjemmeeksamener
    • Muntlig og praktisk eksamen planlegges fysisk

Informasjon til ansatte

Undervisning

  • Det anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. NB! For oss betyr det at vi opprettholder planen for 21/22 med ca 80 % fysisk og 20 % digital undervisning.
  • Vi opprettholder også planer for vårens eksamen

Campus og hjemmekontor

Ta vare på deg selv og andre!

Selv om det nå åpnes for tilnærmet normal drift, og vi skal tilstrebe dette, så er det viktig at vi tar hensyn til hverandre, holder avstand når vi kan og er nøye med hygiene. Mange av oss vil bli smittet, men det kan bli utfordrende for oss om veldig mange blir syke på samme tid! Det må vi forsøke å unngå.

Med dette som bakgrunn anbefales det fortsatt noe bruk av hjemmekontor når det er hensiktsmessig. Her følger vi gjeldende rutiner for varsling (avtale for adminsitrative) med mer (se lenker til rutiner over).

Nyttige nettsider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge

Regjeringen
Trondheim kommune

Utenriksdepartementet

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.
Publisert: 08.02.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter