Facebook
Gå til innholdet
Lukk

"Kroppen min eier jeg - i barnehagen"

Samtaleopplegget "Kroppen min eier jeg" består av en rekke animasjonsfilmer, samtalekort, og et veiledningshefte.
Redd Barna har utviklet opplegget i tett samarbeid med barnehager, og en referansegruppe der DMMHs høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn deltok.

Opplegget anbefales av barnehagene

Det kostnadsfrie samtaleopplegget ble lansert for barnehagene i fjor. Sammen Redd Barna inviterte DMMH til en gjennomgang av erfaringene så langt. 

-  Opplegget har fått veldig gode tilbakemeldinger, forteller Elin Halleland. Hun er leder for prosjektet der et av målene er å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. 1 av 20 barn i Norge har opplevd seksuelle overgrep fra voksne, og Halleland fastslår at barna må få kunnskap om kropp og seksualitet før de trenger den. Det er lettere å fortelle at noe er galt når de har et språk, og vet hva som er lov eller ikke, sier hun.
Prosjektleder Elin Halleland mener at barna bør lære om barn og seksualitet før de begynne å  snakke om overgrep.
Prosjektleder Elin Halleland mener at barna bør lære om barn og seksualitet før de begynne å  snakke om overgrep. 

Den tidligere DMMH-studenten Sara Krogstad har skrevet bacheloroppgave om opplegget. Hun fant at en del ansatte var usikker på sin egen kompetanse og ferdigheter, og at opplegget ga dem verktøyet de trenger. Krogstad anbefalte barnehagene å forankre opplegget i årshjulet. 

- Barna har behov for regelmessige drypp, ut i fra sin utvikling, sa hun. Videre anbefalte hun bl.a. at barna ble inndelt i små grupper på tvers av alder, og at minimum 2 voksne deltok. Barna burde være trygge både på de voksne og på lokalene. 
Sara Krogstad står bak bacheloroppgaven "Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen."
Sara Krogstad står bak bacheloroppgaven "Forebygging av seksuelle overgrep i barnehagen."

Victoria Sørøy Knudsen fra Dronning Mauds Minne barnehage har testet ut opplegget på avdellingen sin det siste året.  

- Vi brukte god tid på forberedelsene, vi skal være godt rustet når et barn kommer med sine opplevelser. Vi har også jobbet mye med informasjon til foreldregruppa. 

HUn forteller at barna syntes det var både spennende, flaut, artig, ekkelt og interessant å snakke om kropp og seksualitet. Etterhvert ble det mer naturlig for dem, noe som jo er et av målene i kampanjen.  

De voksne som tok i bruk "Kroppen min eier jeg" lærte mye om sin rolle som barnehageansatt, og om seg selv, forteller Victoria Sørøy Knudsen.
De voksne som tok i bruk "Kroppen min eier jeg" lærte mye om sin rolle som barnehageansatt, og om seg selv, forteller Victoria Sørøy Knudsen.

Leder for oppvekstkomitèen i Trondheim kommune, Geirmund Lykke, avsluttet dagen. Han refererte til seksuelle overgrep som et av våre største folkehelseproblem, der konsekvensene varer hele livet. 
Overgrep mot barn er et svik, sier bystyremedlem Gerimund Lykke. - Barna skal ikke oppleve svik i møtet med det offentlige også.
Overgrep mot barn er et svik, sier bystyremedlem Gerimund Lykke. - Barna skal ikke oppleve svik i møtet med det offentlige også. 

Publisert: 09.11.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter