Gå til innholdet

Kunst i Astrid Vatnes hus

08.03.2018
I forbindelse med styremøte onsdag 7. mars ble både høgskolestyret og kollegiet ved DMMH invitert til en presentasjon av den kunstneriske utsmykkingen av Astrid Vatnes hus. Jørgen Moe, kunstneren bak utsmykkingen i trappa presenterte selv sine to verk, mens Geir Inge Lien presenterte kunstverket ved inngangsdøra som er en gave fra høgskolestyret i forbindelse med oppføringen av det nye bygget.

Kunst i trappa

Under planleggingen av Astrid Vatnes hus kom det tidlig frem et klare og tydelige ønsker om at vi måtte ha kunstnerisk utsmykning i bygget. Det ble satt sammen en utsmykningskomite bestående av 5-6 ansatte og 2 studenter. Det ble diskuterte ulike muligheter, og ganske snart ble fokuset rettet mot Jørgen Moe som har en lang rekke med kunstneriske utsmykninger på barnehager og skoler på sin CV.

De frammøtte ved onsdagens arrangement fikk først et møte med Jørgen Moe i etasjen mellom hans to kunstverk som er plassert i trappehuset mellom første og andre, og mellom andre og tredje etasje i Astrid Vatnes hus. Han fortalte litt om bakgrunnen for valg av materiale og utforming av verket. I tillegg fikk de frammøtte en kort redegjørelse om hvordan han i praksis hadde skapt utsmykkingen, hvilke materialer og farger han hadde valgt og hvilke teknikker han hadde brukt i prosessen med å skape det ferdige kunstverket. Jørgen takket Vigdis D. Øien som hadde vært en viktig støttespiller i prosjektet, spesielt i valget av farger.

Jørgen avsluttet sin presentasjon med å snakke litt om det abstrakte i kunsten og rundet av med følgende sitat fra August Endell:

« An art which stirs the human soul through forms which resemble nothing known, which represent nothing, and which symbolize nothing, an art which works solely through freely invented forms like music through freely invented notes»

kunstitrappa2 kunstitrappa3

Gaven fra høgskolestyret

I forbindelse med oppføringen av det nye bygget ble det i høgskolestyret ytret ønsket om et kunstnerisk uttrykk av Astrid Vatne med en tekst som tydelig markerer hennes betydning for DMMH. Man ønsket en utsmykking som skulle vise Astrid Vatne selv og med en tekst som forteller hvem hun var.

Etter en prosess der ulike forslag til kunstnerisk uttrykk ble vurdert falt valget på den palestinske kunstneren Mujahed Khallaf som ut fra de oversendte bildene av Astrid Vatne hadde sendt inn en skisse med forslag om å prege dette inn i betongveggen.

Kunstneren selv, som har en master innen kust fra NTNU og har jobbet hos Trondheim kunstmuseum med kurs for innvandrere, hadde dessverre ikke anledning til å være til stede ved presentasjonen.

Khallaf tilbrakt noen helger med meiselhammer i kjelleren for å teste ut hvordan betongen oppførte seg før han kunne ta sjansen på å begynne her ved hovedinngangen. Det ferdige resultatet er å se i første etasje i Astrid Vatnes hus, til høyre ved hovedinngangen. Ved utsmykkingen er det plassert en plakett med teksten

«ASTRID VATNE (1913 – 2002) Astrid Vatne var høyskolens første rektor. Hun ledet DMMH fra 1947 - 1980 og var en pioner innenfor utdanning av barnehagelærere i Norge. Astrid Vatne ble i 1979 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse.

kunstitrappa kunstitrappa4