Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Lærer å bli bedre lærere

For andre år på rad har flere av DMMHs lærere fullført studiet Universitets- og høyskolepedagogikk. 
De senere årene har det blitt økt fokus på behovet for å kreve formell UH-pedagogisk kompetanse ved tilsettinger.

I de nasjonale retningslinjene for universitets- og høgskolesektoren er UH-ped foreslått som obligatorisk kompetanse for utdannere på høyere nivå. Universiteter og de største høyskolene krever nå formell UH-ped kompetanse ved tilsetting, med innfrielseskrav innen 2-3 år etter tilsetting. Dette vil også bli et krav for tilsetting på DMMH etter hvert, sier prorektor Liv Aastad ved DMMH. 

poster1
Åse Kristin Hungnes, Pål Gerhard Rystad og Rolv Lundheim er samlet for en siste gjennomgang av DMMH-studiet Universitets- og høgskolepedagogikk.

Det har vært et lærerikt studie, forteller førsteamanuensis Rolv Lundheim som underviser i naturfag. - Jeg har hatt et veldig stort utbytte av å ta del i undervisningen til kollegene mine, og gi og å motta tilbakemeldinger på denne. Ved å delta i undervisningen til hverandre får vi også et innblikk i hva som er likt i utdanningen, på tvers av fagområdene. 

Sammen med 11 andre lærere fra DMMH har han fulgt studiet over 2 semestre. - Studiet ble også en nyttig arena for å diskutere undervisningen ved høgskolen. 

Å være student har gitt flere fordeler. - Jeg har måttet logge meg på studentsider jeg aldri før har vært inne på. Nå har jeg en bedre forståelse for hva våre studenter kan oppleve som utfordrende, mener Lundheim. 

studieplannett
Førstelektor Morten Sæther, høgskolelektorene Marianne Schram og Marit Heldal, samt fungerende prorektor for utdanning, Trond Løge Hagen, har utviklet studiet og tilpasset det barnehagelærerutdanningen. 

poster5

Som en del av eksamen har studentene levert en poster, og skal presentere denne for resten av klassen. Maria Selmer-Olsen og Monica Bjerklund presenterer arbeidene sine. 

poster4

poster3
Med 15 studiepoeng i universitets- og høgskolepedagogikk føler DMMHs lærere seg enda bedre rustet i møtet med studentene.

Publisert: 27.06.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter