Facebook
Gå til innholdet
Lukk

LUBA – Utvikling av barnehagelærerutdanningene i tett samarbeid med barnehager

Nytt prosjekt skal bringe barnehagesektoren og UH-sektoren sammen og styrke praksisrelevansen.
Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er en måte å koble barnehagefeltet tettere sammen med UH - sektoren for å utvikle barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksisrelevansen til DMMH igjennom forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Granåsen barnehager og SiT barnehager.

Sprek åpning av fraspark i prosjektet

Nylig ble det arrangert fraspark for prosjektet. Prosjektleder og høgskolelektor ved DMMH, Paal Eckhoff Salvesen, loset oss mellom de ulike postene på programmet.

Sit-barnehagenes egen musikkgruppe, SiT Happens, åpnet arrangementet med en fremføring av barnesanger sunget for voksne. Her ble det etter hvert muligheter for både dans og allsang.

rektor
Rektor ved DMMH, Else Berit Skagen, ønsket velkommen til fraspark for LUBA-prosjektet.

Ressurspanel

Et ressurspanel bestående av Hilde Kriens (Leder for Sit-barnehagene, adm. Moholt barnehage), Pål Gerhard Rystad (Høgskolelektor, DMMH), Merete Moe (Professor, DMMH), Ingar Pareliussen (Prorektor for FoU og oppdrag, DMMH), Anna Ingeborg Hegerberg (Enhetsleder Granåsen barnehager) presenterte i fellesskap sin tilnærming til prosjektet.

  • Vi skal skape en utdanning for barnehagelærerne vi trenger de 10, 15 eller 50 neste årene.
  • Entusiastisk over å ha blitt invitert inn i dette samarbeidet og gleder seg til samskaping med DMMH. Fokus på at hele kollegiet må være involvert når barnehagen tar imot studenter til praksis.
  • De ansatte blir tatt på alvor gjennom at de får være med og påvirke utdanningen av sine kommende kollegaer.
  • Forskjellen på Rekom og Luba, der Rekom handler om kompetanseheving internt i barnehagene, mens Luba har fokus på barnehagelærerutdanninga og arbeidet for å gjøre den bedre. Et ønske om å løfte fram Luba-prosjektet og mulighetene som ligger i at barnehagene og høgskolen kommer nærmere hverandre.
  • Ansatte i barnehagene kan komme og undervise og dele av sin erfaring og kunnskap i undervisningen på høgskolen.

luba_pal-gerhard-rystad
Det ligger et stort ansvar i LUBA-prosjektet, som skal komme alle barnehager og ikke minst barna til nytte, sier høgskolelektor Pål Gerhard Rystad ved DMMH.

«Uansett stilling og funksjon i oppvekst og utdanningssektoren så har vi
alle noe felles, barna.»

En god barnehagelærerutdanning kan ikke bestilles, den må skapes sammen og da er alle stemmer like viktige.
Erik J. Irgens, professor ved NTNU, holdt et glødende innlegg der han pekte på det alle de involverte i prosjektet har felles, nemlig barna.

Pål Gerhard Rystad og Merete Moe, begge fra DMMH, vil identifisere behovene til barnehagene i dag og i fremtiden. De fokuserte på hvor viktig det er at studentene får konkrete reelle erfaringer fra arbeidet i barnehagene gjennom praksis.

Forskningsperspektivet ble brakt på banen av DMMHs førstelektor Rune Storli, som viste til EnCompetence-prosjektet der samarbeid med barnehagen var avgjørende for gjennomføringen og gode resultater.

luba_ordsky
Ordskya ble fotografert og vil være med som en inspirasjon videre inn i prosjektet.

Veien videre

Prosjektleder Salvesen forteller at snart etter at samarbeidsavtalene med de to barnehagene er undertegnet vil det bli utlyst to PhD- stipendiatstillinger, med søknadsfrist 1.desember.

- Resten av høsten vil vi bruke til å bygge ordninger og arenaer for samarbeid mellom barnehagene og DMMH i prosjektet. Vi vil spesielt satse på små utviklingsprosjekt på tvers av barnehage- og høyskolesektoren framover.

Læringsbarnehager involverer alle ansatte i barnehagene, ikke minst gir det mange muligheter for faglærerne på DMMH.
Prosjektgruppa, bestående av Ingar Pareliussen, Merete Moe, Paal Eckhoff Salvesen og Pål Gerhard Rystad vil også se nærmere på muligheten for å med delte stillinger og parstillinger.

Slik kan vi styrke praksiskompetansen i høyskolesystemet og gi rom for mer involvering av barnehagene i kvalitetsarbeidet ved DMMH, sier Salvesen.

- I dette arbeidet inngår det også å lage gode kompetansesløyfer mellom barnehagene og høyskolen. Vi ønsker dessuten å styrke koblingene mellom REKOM og LUBA, blant annet gjennom mulighetene for forskning.

Publisert: 20.10.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter