Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mangfold og likeverd er viktig i barnehagelærerutdanningen

DMMH tilbyr en egen barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse.
Mangfold og likeverd er viktig i barnehagelærerutdanningen
Vi får flere og flere av barn fra ulike nasjonaliteter i barnehagen. Det er viktig for barna og foreldrene at deres kultur blir forstått og anerkjent. 

På DMMH er vi opptatt av hvilke holdninger vi har til andre mennesker. Gjennom å synliggjøre det flerkulturelle og flerreligiøse møter vi barnet og viser at vi ønsker bli kjent med det.

Dette temaet går igjen gjennom hele utdanningen. I tillegg har vi en egen linje med vekt på flerkulturell forståelse, der norskfaget og KRLE har en sentral plass.

For å skape et godt språkmiljø i barnehagen må man ha gode samtaler, delta i leiken, og ha et godt samspill mellom barn og voksne der alle er inkludert. 

Interessert i å finne ut mer?

Da kan du lese mer om vårt studietilbud og møte våre studenter og ansatte her:

Studietilbud   Derfor valgte vi D
Publisert: 14.12.2020 13:22
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter