Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mastermøte på DMMH

For andre gang inviterer høgskolen masterstudentene til inspirasjonsdag og middag. 
- Jeg står trygt i at jeg vet mindre nå enn før, konkluderer høgskolelektor Wenche Helgesdotter Iversen. Iversen er tidligere masterstudent i barnehageledelse, og er nå ansatt på høgskolen.

Sammen med PhD-stipendiaten Beate Nergård og førsteamanuensis Ingvild Olsen Olaussen var hun til stede på samlingen for å gi inspirasjonen til studentene ved DMMHs 4 masterutdanninger.

Nergård og Olaussen fortalte om ulike måter å jobbe på med doktorgradene på. Nergård arbeider med avhandlingen: "På leting etter den matematiske samtalen - kommunikasjon mellom barn i barnehagen." Som stipendiat ble hun del av et prosjekt der mange av rammebetingelsene allerede var fastlagt, og hennes oppgave ble å finne faget sitt i alt som allerede var gitt. 

beate
Stipendiat Beate Nergård forteller at hun går inn i datamaterialet uten å vite på forhånd hva hun skal finne ut, og at hun snevrer seg inn underveis. 

ingvild
Ingvild Olaussen opplevde en ny rolle da hun kom som forsker inn i barnehagen. Det krevde også en tilvenning. 

I arbeidet med avhandlingen "Kiasmefortellinger - kroppspråklige fortelleruttrykk i barnehagen", fant Olaussen mange tilnærmingsmåter til kunnskap. Hun anbefaler studentene å bli fortrolige med å kjenne seg litt fortapt i begynnelsen, og være litt forberedt på å ikke ha kontroll. 

Iversen hadde flere nyttige tips til studentene: 

wenche
  • Velg å skrive om noe du er nysgjerrig på
  • Noter ned interessante tema og litteratur kontinuerlig, også før du begynner å skrive
  • Gå bredt ut, les mye om temaet du er nysgjerrig på
  • Vær forberedt på endringer i problemstilling, lytt til veilederne dine
  • Finn metode ut i fra hvilken problemstilling du har valgt. La temaet styre prosjektet, ikke metoden
  • Ting tar tid. Informer alle i barnehagen om prosjektet ditt
  • Jobb med klassemiljøet og søk støtte i hverandre
  • Avtal tid og hva du skal levere inn med veilederne, og ikke utsett dette
Publisert: 06.11.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter