Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mer kunnskap om barn på flukt

Trondheim kommune og DMMH har inngått en intensjonsavtale der formålet er å utvikle og gjennomføre et pedagogisk opplæringsprogram som kommer flyktningene på Lesvos til gode. 
Hovedmålgruppa er de som direkte eller indirekte arbeider med barn på flukt i Lesvos.

- Opplæringsprogrammet er et utviklingsprosjekt hvor erfaringsdeling fra arbeid med barn og familier på flukt er hovedinnholdet. Håpet er å utvikle en digital plattform hvor informasjon og kunnskap deles, forteller førstelektor Marit Heldal.

Heldal er sentral i arbeidet, som bygger på hennes arbeid med flyktningebarn i Hellas.

- Intensjonsavtalen er et resultat av langsiktig arbeid, det strekker seg tilbake til et besøk fra Efi Latsoudi, (Nansenprisvinner i 2016 for arbeid med mennesker på flukt) og den greske hjelpeorganisasjonen Lesvos Solidarity i mai 2019. De besøkte DMMH og Øya barnehage der de møtte representanter fra kommunen. I tillegg har det vært et tydelig initiativ fra Venneforeningen Lesvos – Trondheim, forteller hun.

Marit Heldal fra DMMH håper på et langvarig samarbeid med kommunen, til beste for flyktningebarn i Lesvos.
Marit Heldal fra DMMH håper på et langvarig samarbeid med kommunen, til beste for flyktningebarn i Lesvos. 

- Dette er å regne som en pilot. Det viktigste i denne omgangen er å samle et nettverk og dele erfaringer - samt å tenke på fremtidige behov knyttet til tema: migrasjon, barn og familier på flukt, interkulturell kompetanseheving i praksisfeltet, utdanningen og Trondheim kommune.  

Opplæringsprogrammet skal ha digitale samlinger samt en samlingsuke på Lesvos. De som deltar i tillegg til Heldal er Kostas Magos fra University of Thessaly, i Volos, Hellas, Efi Latsoudi, barnehagelærere fra Lesvos, Volos og Trondheim samt en lærer fra Ila barneskole i Trondheim. I tillegg deltar Trond Løge Hagen, Ingvild O. Olaussen, Kathrine R. Tvinnereim, og Marcelo Vidal fra DMMH.

DMMH er ansvarlig for det faglige innholdet og gjennomføringen av opplæringsprogrammet.


 

Publisert: 31.08.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter