Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd gratulerer DMMH med 75-års jubileumet.
Vi har satt stor pris på det viktige samabeidet våre organisasjoner har hatt, spesielt med blikk på forskning og utvikling. I denne sammenheng ser vi spesielt med glede tilbake på samarbeidet om forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole som ble gjennomfør på DMMHs campus i 2015. Sentrale fagpersoner fra DMMH har også deltatt med viktig kompetanse i Nettverk for kulturskolerlatert forskning og i tankesmien Aisthesis.

Norsk kulturskoleråd ser frem til fortsatt spennende samebeid med DMMH og ønsker lykke til med jubilumsfeiringen i 2022.

Med hilsen
Norsk kulturskoleråd
Morten Christiansen, direktør
Publisert: 22.05.2022 23:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter