Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mot til å være barnehagelærer

En ny bok setter fokus på hvordan man forholder seg til verdier i barnehagen. 
Professor Sturla Sagberg ved DMMH er redaktør for "Mot til å være barnehagelærer. Verdier som omdreiningspunkt". Boka er et samarbeid mellom ansatte på DMMH og tidligere HiNT, nå en del av Nord Universitet.

Målgruppe er barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og alle som er opptatt av å gi barn moralsk og kulturell kompetanse. 

I tillegg til Sturla Sagberg har  Sølvi Ann Fætten (DMMH), Sissel Mørreaunet (DMMH), Svein Sando (DMMH), Marit Hallset Svare (DMMH), Kathrine Moen (Nord Universitet) og Tryggve Andreassen (Nord Universitet) bidratt med ett kapittel hver. 

Fagbokforlaget lanserte boka på DMMH 2. mai 2017.

Verdier kan ha en brobyggende funksjon i et samfunn med økende kulturelt og religiøst samfunn. Med utgivelsen ønsker forfatterteamet å gi ansatte i barnehagen et språk for å gi denne betydningen til verdiene, og mot til å formidle dem.
Sturla
- Det krever mot å utforske verdier i barnehagens arbeid, innleder Sturla Sagberg fra DMMH.

Barn er villige til å strekke seg langt for å få venner i barnehagen, noen kanskje for langt, sier Sissel Mørreaunet om sitt kapittel som handler om tilgivelse. - Samtidig er de voksne i barnehagen veldig opptatt av at barna skal bli venner igjen. Men tilgivelse tar tid. Det er ikke alltid vi voksne er rede tilgi å tilgi umiddelbart, hvorfor skal vi forvente at barna er det, spør hun.

De andre forfatterne tar blant annet for seg tema som verdier og ledelse, hvordan vi kan snakke med barn om døden, hvordan vi kan hindre eller utvikle mot samt etikk og moralske relasjoner. 

utstilling

Mot til å være barnehagelærer
Verdier som omdreiningspunkt
Stura Sagberg (red.)
Fagbokforlaget 2017
ISBN 978-82-450-1933-9

Marit
Marit Hallset Svare fra DMMH skriver om kulturformidling og høytidsmarkering i barnehagen - og mot til å utforske mangfoldet. 

Moen
- Er det rom for ulike verdier i en barnehage? Hvordan kan ulike verdier møtes i en barnehage med stort kulturelt mangfold spør Katrine Moen fra Nord Universitet.

blomst
Markedskonsulent Ingrid Helene Pran fra Fagbokforlaget overrakte forfatterne blomster.
Publisert: 03.05.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter