Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Møt to av våre tidligere studenter og stipendvinnere

Hvordan er det å gå fra å være student til å bli arbeidstaker? Vi har spurt Joakim Aleksander Grenvik og Arnhild Heggemsli Harstad om deres erfaringer. 

Både Grenvik og Harstad mottok Dronning Mauds stipend, som takk for sin innsats for, og på høgskolen. Stipendet kan brukes som reisestipend for studium av førskolebarns oppvekstvilkår i andre land eller her i landet. Det kan også brukes til videregående faglig utdannelse. 

Joakim Aleksander Grenvik, student på DMMH 2010 - 2013 

Joakim Grenvik
Hvorfor ville du bli barnehagelærer?
- Jeg jobbet en stund som vikar i barnehage før og etter førstegangstjenesten. Jobben engasjerte meg og var givende. Det var inspirerende å snakke med barnehagelærerne om barns tanker og følelser, og jeg ønsket mer kunnskap om hvordan jeg kunne bidra til noe positivt for barn i barnehagen.

Hva gjør du i dag?
- I dag er jeg pedagogisk leder på en småbarnsavdeling ved Leangen Kulturbarnehage. Stillingen innebærer stort ansvar for barn, personal og materiell. Det er en spennende og variert stilling. 

Var det en stor overgang å gå ut i arbeidslivet?
- Den største overgangen til arbeidslivet var nok det at det fulgte med et reelt ansvar. Å være barnehagelærer er krevende, og mange mennesker må kunne stole på deg. Daglig leder og resten av personalet i barnehagen gjorde en god jobb med å støtte meg da jeg begynte. Vi har gode rutiner for oppfølging av alle ansatte, uavhengig av hvor lenge man har jobbet hos oss. Dette gjør det godt å være i jobben. 

Hva er det beste minnet ditt fra DMMH?
- Jeg har mange gode minner fra DMMH. Noe jeg husker som ekstra spesielt var prosjektarbeid med musikk, drama og forming. Det var morsomt å jobbe i grupper, og vi fikk virkelig utfolde oss kreativt. Slike prosjektperioder innebar mye arbeid, samtidig som vi hadde det utrolig morsomt, både i prosessen, men også når vi skulle fremføre en ferdig forestilling for resten av klassen. 

Hva var det mest nyttige du lærte på DMMH?
- Det må være viktigheten av refleksjon. Barn er mangfoldige, og pedagogikken likeså. Vi må alltid være åpne for å endre måten vi jobber på. 

Har du brukt stipendet enda? I så fall på hva?
- Deler av stipendet har jeg brukt på skolegangen til et barn jeg kjenner i Kenya, hvor jeg hadde praksis. Planen er å reise tilbake for å starte en innsamlingsaksjon til praksisplassen min der.

Er det en givende jobb å være barnehagelærer?

- Det er veldig givende å være en så stor del av barns hverdag. Det må være en av de jobbene med mest variasjon, da jeg får være med barna i mange forskjellige opplevelser. Jobben krever faglighet og god planlegging, noe som innebærer en del alvor og seriøsitet. Samtidig kan jeg være leken, spontan og ha det kjempemorsomt. Denne kombinasjonen gjør jobben meget spennende. Når jeg gir mye, får jeg også mye tilbake. Jeg er stolt over yrket mitt. 

Arnhild Heggemsli Harstad, student på DMMH 2012 - 2015

arnhildhharstad
 
Hvorfor ville du bli barnehagelærer?
- Jeg hadde jobbet noen år i barnehage og tenkte at jeg ville være med å påvirke fremtiden og synet på barn. Det å kunne gi barn en barnehagehverdag fullt med mening og opplevelser var viktig for meg. Jeg ønsket å kunne gjøre en forskjell for de barna som trengte det lille ekstra. Og med litt motivasjon og oppmuntring fra tidligere kollegaer tok jeg sjansen og søkte.

Hva gjør du i dag?
- I dag jobber jeg i Ferista Friluftsbarnehage som miljøarbeider, en stilling der jeg virkelig får brukt kompetansen min. Det var viktig for meg å kunne jobbe en plass med gode mennesker, høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Var det en stor overgang å gå ut i arbeidslivet?
- Overgangen til arbeidslivet var større enn jeg trodde, jeg hadde jo jobbet i barnehage før. Det er utrolig hvor fort man venner seg til studielivet, noen dager savner jeg livet på DMMH. Jeg trives utrolig godt i jobben, men kanskje tar jeg noe videreutdanning etterhvert.

Hva er det beste minnet ditt fra DMMH?
- Oi....Det er umulig å kunne velge et minne fra de tre årene. Her må det nesten bli alle turene med linja jeg tok, vi var mye ute i naturen. Både turfølget og opplevelsen vi hadde i lag er veldig gode minner. Et stort øyeblikk for meg var også da jeg fikk stipendet.

Hva var det mest nyttige dere lærte på DMMH?
- Det å skulle trekke ut enkelte fag eller tema er heller vanskelig, her vil jeg trekke ut helheten. Det å kunne se alt i sammenheng med hverandre og anvende det i praksis etter barnehagens og sitt eget pedagogiske grunnsyn. Samt det å ha tro på seg selv, barna og at man kan gjøre en forskjell. 

Har du brukt stipendet enda? I så fall på hva?
- Stipendet er ikke brukt enda, det blir vel brukt til videreutdanning eller en reise for å se hvordan barn i andre land har det. Min venninne har planer om hva jeg skal bruke det til, så da får vi se om vi reiser til Afrika. 

Er det en givende jobb å være barnehagelærer?
- Det å være barnehagelærer er utrolig givende, tidvis også krevende og utfordrende. Men det er det man lærer av og da ser du din egen utvikling i fagfeltet. Man lærer noe nytt hele tiden både om seg selv og de man omgås til daglig. Det er givende å kunne gi av seg selv og sin kunnskap, givende å tilegne seg ny kunnskap gjennom samhandling og samtaler med kollegaer og foreldre.

Det er vel ikke en bedre følelse enn når barna kommer for å få en klem, sitte i fanget, søker trøst eller bare sier ut av det blå "æ ælske dæ", da vet du at du har en jobb av betydning og at du kanskje har gjort en forskjell.
 


Publisert: 12.04.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter