Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Når kommer barnehagelektorene?

I en kronikk i Klassekampen 28. mars aktualiserer førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen behovet for en utvidet barnehagelærerutdanning.
- Barn under skolepliktig alder er i den fasen i livet de utvikler seg mest, dannes mest og er mest sårbare. Når skal man ta det på alvor? spør Selmer-Olsen i en kronikk som har fått stor oppmerksomhet på høgskolens Facebookside.

Ivar Selmer-Olsen på kontoret copy

Den tidligere prorektoren har lenge vært en forkjemper for en 5-åring barnehagelærerutdanning og han har mye av æren for at DMMH i høst kan tilby 4 masterstudier på egen hånd. 

- I respekt for den jobben som skal gjøres trenger vi barnehagelærere med masterutdanning, fastslår Selmer-Olsen. - Grunnskolelærerutdanningen har blitt 5-årig, barnehagelæreryrket er ikke noe lettere jobb. Snarere tvert i mot, mener han.

Han tror nok det er langt frem til at utdanningen faktisk blir utvidet, og mener derfor det er behov for en mellomløsning før vi kommer dit. Han ser for seg en sterkere satsing på mastergrader innen feltet.

- Det er av avgjørende betydning for barnehagen og for det viktige samarbeidet mellom barnehage og skole at forskjellen på kompetansenivået i skole og barnehage ikke forsterkes. En mastergradssatsning vil gi barnehagen et avgjørende kompetanseløft og være det reelle bidraget til en forskningsbasert barnehagevirksomhet i Norge. Flere barnehagelærere med mastergrad vil bidra til statusheving av profesjonen og større forståelse i samfunnet for det avgjørende grunnlaget for en helhetlig danning, utvikling og læring som legges i barnehagen. 
 
Selmer-Olsen mener ikke at alle som tar en mastergrad skal forske selv eller kun drive med administrasjon og ledelse innad i barnehagen. - Det viktigste arbeidet er for barnehagelektorene er den de utøver ute blant barna. Samtidig er det viktig at barnehagen har ansatte som kan ta til seg forskning og omsette aktuell forskning til arbeidet i barnehagen.

DMMH og Selmer-Olsen har i samarbeid med HiOA tatt til orde for å innføre stillingskategorien barnehagelektor for barnehagelærere med mastergrad. - Ved å innføre en ny stillingskategori skaper man en kompetansestige innad i barnehagesystemet, ivrer han. Han berømmer Trondheim kommune for en politikk der ansatte som videreutdanner seg lønnes deretter, mens dette ikke er gitt i alle kommuner. I dag er det opp til hver arbeidsgiver om de ansatte får uttelling for kompetanseheving.

Med seg på laget for å jobbe fram en ny stillingstittel har DMMH og HiOA et samstemmig Nasjonalt råd for lærerutdanning.
  
Selmer-Olsen ser for seg et framtidsscenario der alle barnehageansatte har faglig bakgrunn, en barnehage der ansatte får kompetanseheving og som har en bemanningsnorm for både barnehagelærere og barnehagelektorer. 

- Jeg er lei av at barnehagen blir sett på som en arbeidsplass der hvem som helst skal jobbe. Barnehagen blir brukt som et eksempel på en enkel arbeidsplass. Vi er i ferd med å få bukt med slike etablerte holdninger, men de avsløres likevel når politikerne refererer til barnehagelærere som "tanter". Noen ønsker at ansatte i barnehagen skal få mer videreutdanning, andre ønsker å få på plass flere voksne, eller flere voksne med utdanning. Jeg mener som Ole Brumm at vi må klare begge deler, både kunnskapsnivået og bemanningstettheten må opp. Men for å få gjennomført dette må det inn i lovverket, avslutter han. 

Les kronikken. 
Publisert: 30.03.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter