Gå til innholdet

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt Norge

I år er det 5. gang DMMH tilbyr den populære styrerutdanningen. 
Styrerutdanningen i Midt - Norge er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen. Studiet skal kvalifisere styrere til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet. 

Emneansvarlig Sissel Mørreaunet ønsket det nye kullet velkommen.

 sissel

- Det er flott at dere tar dere tid til å reflektere over yrket deres og gå i gang med en ny utdanning, sier hun og legger til et tips fra tidligere studenter. - Tilbakemeldingene vi har fått viser at studentene setter stor pris på hverandre, og det å reflektere i grupper.

Prorektor Ingar Pareliussen er øverste ansvarlig for styrerutdanningen på DMMH.

- Det har skjedd enormt mye på barnehagefeltet de siste 10 årene. Barnehagens plass i samfunnet har blitt et felleseie, en posisjon bare skolen hadde tidligere. Samtidig med økt utbygging og flere barn i barnehagen har det også blitt et sterkt fokus på kvalitet i barnehagen.

ingar

Kravene til barnehagen har endret seg. -  Det har kommet nye krav til kompetanse, flere private aktører har kommet på markedet, det er fokus på nye måter å organisere barnehagen og bygge nye barnehagebygg.

Pareliussen forteller videre at DMMH og Høgskolen i Oslo og Akershus står i bresjen for å få innført en stillingskategorien barnehagelektor, for de som har tatt en mastergrad. 

- Økt kunnskap fører til økt kvalitet i barnehagen, vi trenger økt kompetanse inn i barnehagene. DMMH har tatt konsekvensen av det og planlegger oppstart av flere mastergrader neste høst.

Bente Risan er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, som har flere tilbud til barnehagene enn noen gang før. Hun håper styrerutdanningen vil gi inspirasjon og gode verktøy.

risan

 - Vær aktive studenter, still spørsmål, gjerne kritiske, møt forberedt til timene og følge med hva som skjer i samfunnsdebatten, oppfordrer hun.

- Bruk kompetansen du får gjennom studiet i enhver anledning, både innad i egen barnehage og alle andre steder der barnehagen diskuteres.

Professor Kjell-Åge Gotvassli har deltatt på utviklingen og oppstarten av styrerutdanningen. - Ledelse er en nøkkelfaktor når det gjelder arbeidet med kvalitet, fastslår han. - Styrerutdanningen vil styrke deres plattform som leder. 

kjell åge
 Gotvassli skisserer målene for styrerutdanningen: 

  • Skal utvikle reflekterte, faglig sterke og modige styrere 
  • Et godt og stødig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av egen identitet som leder i barnehagen  

Styrerutdanningen er et samarbeid mellom DMMH, Nord Universitetet, WSP Norge og Utdanningsdirektoratet. Det omfatter 30 studiepoeng som går over 3 semestre og kan innpasses i flere masterstudier. 

Styrerutdanningen i Midt-Norge.

lærere web
studenter web
studenter2