Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nedgang på søkning til barnehagelærerutdanning, men svært gode søkertall til master

Vi opplever en nedgang i antall søkere til barnehagelærerutdanningen, men opplever en økende interesse for våre masterprogram.

På lik linje med de fleste andre universitet og høgskoler opplever også vi en nedgang i antall søkere til barnehagelærerutdanningen. Sammenlignet med fjorårets tall ser vi ved DMMH en nedgang på 10,95 % når det gjelder førsteprioritetssøkere til våre bachelorprogram i Trondheim.

I 2019 startet DMMH, i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund, en ny samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Kristiansund. Vi opplevde veldig stor interesse for denne dette første året. Selv om vi også i år har god søkning til denne utdanningen, så er det en markant, men forventet, nedgang sammenlignet med søkertallene fra 2019.

Til tross for nedgang totalt ser vi en økning i antall søkere til Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv og Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk.

Stabilt antall mannlige søkere

Vi opplever en liten prosentvis nedgang i antall mannlige førsteprioritetssøkere til barnehagelærerutdanningen, fra 17,9 % til 17,4 %.

God søkning til master

Når det gjelder barnefaglige masterprogram så ser interessen ut til å være større enn noen gang. Vi opplever en økning på 26,4 % førsteprioritetssøkere til Master i barnehageledelse og en økning på hele 43,3 % til Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Fornøyd med søkning til master

Vi skulle veldig gjerne sett en større interesse for barnehagelærerutdanningen, men vi er godt fornøyd med årets søkertall til master. I en spesiell tid der campus er stengt og all undervisning foregår digitalt så ser vi fram til at vi igjen kan åpne høgskolen og oppleve fulle klasserom og et yrende liv på campus.

For spørsmål

Maria Sødal Haugen, opptaksansvarlig ved DMMH: msh@dmmh.no
Berit Gåsbakk, informasjonsansvarlig ved DMMH: 900 75 226 | bga@dmmh.noPublisert: 24.04.2020
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter