Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Norske og internasjonale studenter i nytt samarbeid

Faget "ECEC for sustainability" forener de internasjonale studentene med studenter fra fordypningen "Barnehager i internasjonale perspektiver". 
Barnehager i internasjonale perspektiver er en aktuell fordypning der flere av studentene velger å reise utenlands et semester. Alle har imidlertid ikke anledning til det, og i en ny versjon av fordypningen kan studentene også velge å ha semesteret hjemme. Ved å samarbeide med partnerinstitusjoner og de internasjonale studentene ved DMMH får også de hjemmeværende studentene et godt innblikk i barnehagelivet utenfor Norge.

I år hadde studentene for første gang parpraksis i barnehagen. Studenter fra fordypningen ble teamet opp med en internasjonal student, en nyttig erfaring for alle parter. De har også hatt felles undervisning i emnet "ECEC for Sustainability".

Sosialt entreprenørskap

"ECEC for Sustainability" er et nyutviklet emne der undervisningsspråket er på engelsk. Emnet er tverrfaglig emne og inneholder fagene pedagogikk, samfunnsfag og natur, miljø og helse. Et av målene til fordypningen er at studentene skal lære nye måter å arbeide med bærekraftighet, prosjektledelse og sosialt entreprenørskap. Gjennom flere uker arbeider studentene med et egetvalgt prosjekt knyttet til bærekraftsmålene.

Studentene etablerte seg i grupper på tvers av nasjonaliteter etter hva de de ønsket å jobbe med. De valgte seg deretter bærekraftsmål og utviklet prosjektene sammen. Etterhvert tok de kontakt med mulige samarbeidspartnere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere av gruppene besøkte også barnehager for å få innspill til prosjektene. 

Som en forberedelse til eksamen skulle studentene presentere prosjektene sine til et panel bestående av rektor Else Berit Skagen, professor Merete Moe, DMMH, professor Vegard Johansen, NTNU og Iwar Arnstad, Gjensidigestiftelsen og Domstoladministrasjonen. Panelet kom med råd og tilbakemeldinger som både studenter og lærere fant nyttige for å reflektere og utvikle prosjektene ytterligere.  

Norske og internasjonale DMMH-studenter presenterer prosjektene sine.
Ved å få med ansatte, barn og foreldre i barnehagen til å reparere ødelagt og gjenglemt tøy vil gruppa ha fokus på gjenbruk. Studentene mener at barnas holdninger dannes i barnehagen, og håper de at de kan bidra til en mer bærekraftig verden. 

Norske og internasjonale DMMH-studenter presenterer prosjektene sine.
Barna i barnehagen kan fint være med og dyrke sine egne grønnsaker, mente studentene som hadde laget et enkelt instruksjonshefte med frø og oppskrifter til bruk i barnehagen. Ved å dyrke grønnsaker lokalt slipper man også transportutslipp. 

Norske og internasjonale DMMH-studenter presenterer prosjektene sine.
Gjennom prosjektet "From the roots" vil studentene lære barna om treplanting og bevaring av skogen. De ønsker å starte et nettverk av barnehager i ulike land som blant annet kan tipse om hvilke trær som egner seg på ulike steder og hvor man kan søke økonomisk støtte. Utgangspunktet for prosjektet var problemet en tsjekkisk landsby hadde med barkebiller, og utfordringene Spania har med skogbranner. En norsk barnehage hadde et ønske om å beplante et uteområde slik at det var rom for lek. 
 
Norske og internasjonale DMMH-studenter presenterer prosjektene sine.
Matavfall er en stor utfordring som studentene ønsket å skape oppmerksomhet om. I "The Green Book" hadde studentene laget forslag til hvordan barnehagene kan bruke rester, informasjon om hvorfor man ikke skal ta mer mat enn vi trenger og forslag til hvordan barn kan delta i ulike aktiviteter som kompostering. De hadde blant annet fått tips fra Michelinstjernerestauranten Credo og Geitmyra matkultursenter for barn, som også er opptatt av å minimere matavfallet. 

Norske og internasjonale DMMH-studenter presenterer prosjektene sine.
Studenten bak Friendship Kindergarden designet et nettsted for å få barnehager med like interesser til å bli kjent med hverandre online og på tvers av landegrenser og kontinenter, og derved motvirke diskriminering og rasisme. På denne måten får barnehagebarna kjennskap til andre kulturer og verdier. 

Norske og internasjonale DMMH-studenter presenterer prosjektene sine.
Den siste gruppa ønsket å lage en konsert i et lokalsamfunn, og knytte bånd mellom ulike grupper og generasjoner. Melhusprosjektet er et samarbeid med mange aktører i Melhus kommune. Kommunen, barnehagene, kulturskolen og det private næringslivet jobbet sammen med studentene for å utvikle idèer for hvordan konserten kan gjennomføres og engasjere alle grupper i Melhussamfunnet.
Publisert: 16.12.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter