Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok: Barnekultur

Henriette Jæger, førstelektor ved HiOA og Jan Ketil Torgersen, høgskolelektor ved DMMH, er redaktører for 

Barnekultur

Barnehagen er en viktig arena for barnekultur - for voksnes kulturformidling til barn, for barns egen lekekultur og for kulturmøter mellom voksne og barn. I takt med endringene i samfunnet endres også barnekulturen, og dette får betydning for barnehagens kulturpedagogiske arbeid.

Denne boka gir leseren en grunnleggende forståelse av betingelsene for barnekultur i norske barnehager.

Boka presenterer ny kunnskap som er særlig viktig for praksisfeltet, som har et stort ansvar for barns danning og utvikling. Den er aktuell for ansatte i barnehager og for studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen.

Forfatterne presenterer nye empiriske undersøkelser av både barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter i barnehagen. Disse drøftes opp mot ulike strømninger i barnekulturen i og utenfor barnehagen. Det pedagogiske personalets rolle belyses spesielt.

Fra DMMH bidrar også professor Marit Holm Hopperstad og førstelektor Sonja Kibsgaard.

Barnekultur
Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)
Cappelen Damm 2016 
ISBN: 9788202513528
Publisert: 22.04.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter