Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok fra Elin Angelo og Morten Sæther

Elin Angelo (NTNU) og Morten Sæther (DMMH) står bak utgivelsen "Eleven og musikken".
Målgruppen for boken er studenter, lærerutdannere og forskere i alle typer musikklærerutdanninger, blant annet i grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, faglærerutdanning, og i andre musikkfaglige utdanninger med pedagogisk tilsnitt. 

Boka omhandler musikkundervisning i skole og lærerutdanning, og fokuserer på forholdet mellom elever, lærere og musikk.  

Videre handler boka blant annet om hva musikk og musikalitet er, perspektiver på elevers musikalske utvikling, musikk og andre utviklingsområder. hvordan musikkundervisning foregår, begrunnelser for musikkfaget, og musikklæreres profesjon og profesjonsforståelser. 

Eleven og musikken

Eleven og musikken
Elin Angelo og Morten Sæther
Universitetsforlaget 2017
ISBN-nr: 9788215026022
Publisert: 18.05.2017
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter