Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok: Kartlegging av barns språk i tidlig alder

- Vi har skrevet den boken vi trenger på masterstudiet i spesialpedagogikk, sier forfatterne fra spesialpedagogikk- teamet ved DMMH.
Nassira Ehsalli Vik, Jana van der Zwart-Langner, Marit Pettersen og Else Johansen Lyngseth bil bruke boka i barnehagelærerutdanningen ved DMMH.
Nassira Essahli Vik, Jana van der Zwart-Langner, Else Johansen Lyngseth og Marit Pettersen vil ta i bruk boka på DMMHs masterutdanning: Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Else Johansen Lyngseth er redaktør for boka, mens Marit Pettersen, Nassira Essahli Vik, Jana van der Zwart-Langner, alle fra DMMH, Kirsti Sinkaberg Alterskjær, St. Olavs, Guri Andresen, Aberia og Nina Misvær fra OsloMet har deltatt med flere kapitler i boka. 

Boka gir en grundig innføring i ulike kartleggingsformer, og presenterer også en modell for kartlegging av språk. 

- Alle kapitlene er fagfellevurdert, og boka er forskningsbasert, forteller Pettersen. - Samtidig har vi fått plass til mange praksiseksempler gjennom beskrivelser av case. 

- Vi har skrevet en bok vi selv har savnet på pensum ved masterstudiet i spesialpedagogikk, en bok som tar for seg de yngste barna der både helsestasjon, barnehagen og PPT er med. Mye av faglitteraturen som finnes om kartlegging er skolebasert, og kan ikke uten videre transformeres til barnehagebarn, sier redaktør Else Johansen Lyngseth.  

Boka er aktuell som pensum innen profesjonsutdanninger som barnehagelærer, pedagogikk, spesialpedagogikk og helse- og sosialfag, for utdanninger på masternivå og for de som arbeider med barn i alderen 0-5 år. 

Kartlegging av barns språk i tidlig alder
Else Johansen Lyngseth (red.)
Gyldendal 2020

kartlegging-av-barns-spraak-i-tidlig-alder-copy-copyPublisert: 11.09.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter