Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok om barns kulturliv

Professor Marit Holm Hopperstad er redaktør for antologien Barnehagebarnas kulturliv. 

Antologien består av et introduksjonskapittel samt 10 kapitler som blant annet tar for seg 4 innganger til hvordan barnehagen kan jobbe med barnas kulturliv. De fire inngangene er:

  • Oppdage
  • Reflektere
  • Utfordre
  • Utvide


I tillegg til Hopperstad har Hilde Merete Amundsen, Nina Scott Frisch, Åse Kristin Hungnes, Gro Anita Kamsvåg, Joakim Langfjæran, Kjersti Merete Langvik, Jørgen Moe, Christine B. Østbø Munch, Ingvild Olsen Olaussen og Marianne Betten Pedersen bidratt med kapitler i boka.

Forfatterne er tilknyttet fagene norsk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk. Boka er skrevet for studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen, for ansatte i barnehagen og andre kulturinstitusjoner for barn.

Barnehagebarnas kulturliv
Marit Holm Hopperstad (red.)
Universitetsforlaget 2022

Publisert: 23.11.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter