Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok om ledelse i barnehagen

Thinking and Learning about Leadership. Early Childhood research from Australia, Finland and Norway. 
22 forskere fra 3 land har bidratt til denne monografien. Forfatterne er med i nettverket International Leadership Research Forum (ILRF) som ble etablert i  2010.

Til tross for at forfatterne representerer ulike land, deler de mange det mange felles tanker om ledelse innen feltet.

Norske forskermiljøer, deriblant DMMH, er representert med mange forfattere i monografien. Professorene Ole Fredrik Lillemyr, Kjell-Åge Gotvassli og Yngve Skjæveland samt  førstelektorene Kari Hoås Moen og Per Tore Granrusten har skrevet flere artikler om ledelse i norske barnehager.

ILRF ble dannet med utspring i lærerkonferansen EECERA. (European Early Childhood Education Research Association.) Dette er den andre boken nettverkssamarbeidet har resultert i. Forskere fra DMMH har vært sentrale i begge utgivelsene. De er også svært profilerte i kunnskapsoversikten Sintef publiserte i 2014, med tittelen Ledelse i barnehage og skole.

thinking and learning abourt leadershhip
Førstelektor Per Tore Granrusen, førstelektor Kari Hoås Moen og professor Yngve Skjæveland ved DMMH har bidratt med kapitler i den nye monografien.

Bilde Thinking

Thinking and Learning about Leadership Early Childhood Reseach from Australia, Finland and Norway.
Waniganayake M., Rodd J. and Gibbs L. (red.)
Community Child-Care Co-operation (2015)
Publisert: 19.02.2016
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter