Gå til innholdet

Ny bok om ledelse i barnehagen

Thinking and Learning about Leadership. Early Childhood research from Australia, Finland and Norway. 
22 forskere fra 3 land har bidratt til denne monografien. Forfatterne er med i nettverket International Leadership Research Forum (ILRF) som ble etablert i  2010.

Til tross for at forfatterne representerer ulike land, deler de mange det mange felles tanker om ledelse innen feltet.

Norske forskermiljøer, deriblant DMMH, er representert med mange forfattere i monografien. Professorene Ole Fredrik Lillemyr, Kjell-Åge Gotvassli og Yngve Skjæveland samt  førstelektorene Kari Hoås Moen og Per Tore Granrusten har skrevet flere artikler om ledelse i norske barnehager.

ILRF ble dannet med utstpring i lærerkonferansen EECERA. (European Early Childhood Eduacation Research Association.) Dette er den andre boken nettverkssamarbeidet har resultert i. Forskere fra DMMH har vært sentrale i begge utgivelsene. De er også svært profilerte i kunnskapsoversikten Sintef publiserte i 2014, med tittelen Ledelse i barnehage og skole.

thinking and learning abourt leadershhip
Førstelektor Per Tore Granrusen, førstelektor Kari Hoås Moen og professor Yngve Skjæveland ved DMMH har bidratt med kapitler i den nye monografien.

Bilde Thinking
Les mer om Thinking and Learnig about Leadership.

Thinking and Learning about Leadership Early Childhood Reseach from Australia, Finland and Norway.
Waniganayake M., Rodd J. and Gibbs L. (red.)
Community Child-Care Co-operation (2015)
Oppdatert