Gå til innholdet
Lukk

Ny bok om PPTs systemrettede arbeid

Monica Bjerklund, Berit Groven og Ingvild Åmot fra DMMH er redaktører for antologien, som har samlet bidrag fra noen av landets fremste eksperter innen systemrettet arbeid. 
Ingvild Åmot (red) sammen med Per Tore Granrusten og Else Johansen Lyngseth, to av forfatterne av antologien.
Ingvild Åmot (red) sammen med Per Tore Granrusten og Else Johansen Lyngseth, to av forfatterne av antologien. De to andre redaktørene, Berit Groven og Monica Bjerklund var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Forfatterne tar for seg PPTs systemrettede arbeid både i et historisk og et teoretisk perspektiv. De ser også nærmere på barns medvirkning, og de belyser systemrettet arbeid i møte med både mangfold og ledelse samt kompetanse- og organisasjonsutvikling. Antologien er forskningsbasert og praksisrelevant. 

Boka er skrevet for studenter innenfor spesialpedagogikk og velferdsfag, samt forskere og tilsatte i PPT og barnehager.

Redaktørene står også bak konferansen "Tenke det, ville det, gjøre det. PPTS systemrettede arbeid i barnehagen", som holdes på DMMH i oktober 2019.

PPTs systemrettede arbeid i barnehagen
Monica Bjerklund, Berit Groven og Ingvild Åmot (red.)
Universitetsforlaget 2019

ppts-systemrettete-arbeid