Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok: Språklæring det siste året i barnehagen

Ingvild Alfheim, Oslo Met (red.), Cecilie Dyrkorn Fodstad, DMMH (red.), Christine B. Østbø Munch, DMMH og Marit Semundseth, DMMH, står bak antologien som handler om hvordan man kan jobbe språklig, med barna i barnehagen.

Boka tar for seg mange muligheter for språklæring. Språk er en kontinuerlig del av hverdagen og ikke en egen del som det skal settes av plass til ut over uka, mener høgskolelektor Cecilie Dyrkorn Fodstad.


Antologien tar for seg flere tema der språklæring står sentralt,  

  • Rollelek
  • Lesestund og lesemiljø
  • Bøker
  • Flerspråklige barn 
  • Barns tidlige tekster
  • Samtalen
  • Barns grammatikalske forståelse
  • Kartlegging av barns språk

- Vi må ta inn over oss at kartlegging av barns språk har blitt sentralt i barnehagen, sier høgskolelektor Cecilie Dyrkorn Fodstad. - Da er det viktig at vi møter kartleggingen på en grundig og solid møte. 

Fodstad mener at mange barnehager jobber bra med språket.

- Men trykket på læring har blitt høyt, så jo mer kompetanse barnehagen har jo tryggere blir de ansatte i møtet med forventninger og krav fra foreldre, kommune og andre instanser. Å vite hva som gir god språkutvikling i hverdagen er viktig. Når vi får til å skape god leik og samtaler blir det artig å være både barn og voksne i barnehagen. Det er et stort spenn i utviklingen blant barna, og det er viktig å fylle på med kunnskap om språkutvikling.

cecilie-fodstad-sprakopplaring-copy
- Tittelen på boka er kontroversiell, sier høgskolelektor Cecilie Dyrkorn Fodstad ved DMMH - Men vi må tørre å snakke om læringsbegrepet i barnehagen uten at vi tenker på skole. Barn er i utvikling og lærer hele tiden. 

Boka er aktuell for ansatte i barnehagen, studenter og alle som er interessert i språk og språkutvikling. 

Språklæring det siste året i barnehagen
Alfheim, Ingvild (red.), Fodstad, Cecilie Dyrkorn (red.), Munch, Christine Østbø og Semundseth, Marit
Universitetsforlaget 2018

cecilieteam4

Publisert: 15.06.2018 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter