Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok: Utadrettet barnehageledelse

Wenche H. Iversen, Birgitte Ljunggren og Kari Hoås Moen er redaktører for boka som retter seg mot barnehagelærerutdanningen og etter- og videreutdanning i ledelse.
Redaktørene Wencke Iversen, Kari Hoås Moen og Elin Birgitte Ljunggren har samlet ny forskning om Utadrettet barnehageledelse.
Redaktørene Wencke H. Iversen, Kari Hoås Moen og Elin Birgitte Ljunggren har samlet ny forskning om Utadrettet barnehageledelse. 

Utadrettet ledelse har blitt en viktig lederpraksis, som omfatter både interesser og verdier. I boka presenteres ny forskning om temaet, illustrert med både empiriske og teoretiske bidrag. Den legger til rette for diskusjoner og refleksjoner for praktikere

Flere kjente navn fra DMMH og barnehagesektoren har bidratt i boka. Anniken Dale, Kari Emilsen, Elsa Fjeldavli, Kjell Aage Gotvassli, Per Tore Granrusten, Berit Groven, Gry Mette D. Haugen, Anne Sigrid Haugset, Charlotte Johannessen, Rasmus Kleppe, Tonje Lauritzen, Elin Furuset Lie, Bodil Eide Moe, Merete Moe, Torill Moe¸ Kjersti Nissen, Kristine Warhuus Smeby og Anne D. Svendsen

Utadrettet barnehageledelse
Wenche H. Iversen (red.), Birgitte Ljunggren (red.), Kari Hoås Moen (red.)
Universitetsforlaget 2021

utadrettet-barnehageledelse-copy
Publisert: 22.09.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter