Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny helsesykepleier på DMMH

- Det er aldri feil å komme hit, samme om du har små eller store problemer, sier helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg. 
Book time til helsesykepleier

Monica Brun Løkkeberg har tatt over jobben som helsesykepleier på DMMH.
Monica Brun Løkkeberg har tatt over jobben som helsesykepleier på DMMH. 

Hver onsdag treffes helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg på kontor nr. 225 i hovedbygget.

Løkkeberg har jobbet i studenthelsetjenesten de siste 5 årene. Hun søkte seg spesielt til DMMH da stillingen ble ledig.

Mange sliter med stress

- Studentenes opplever ofte de samme utfordringene. De sliter med problemer i hverdagen som ensomhet, relasjoner, studiemestring og kjærlighetssorg. Mange sliter også med stress, forteller hun.

- Ofte blir det et gap mellom de forventningene studentene har til seg selv, og det som er realistisk at de kan mestre. De yngste studentene sliter kanskje mest med å tilpasse seg en ny struktur mens de eldre studentenes problemer gjerne er knyttet til studieprogresjon og vennskap.

Hun forteller at det er både yngre og eldre studenter som oppsøker velferdskontoret, som i tillegg til helsesykepleieren også huser studentprestene, studenthumanisten, og studentassistentene.

- Overgangen fra å være elev på videregående til å bli student kan være brå for noen, sier Løkkeberg. - Av og til må de få hjelp til å snu døgnrytmen og få gode rutiner i hverdagen.

Stressmestringskurs

Løkkeberg er til stede på campus hver onsdag mellom kl. 9- og 15, timeavtaler kan bookes på nettet.

Helsesykepleierne er et tilbud fra Sit. Det er ikke alltid at en samtale med helsesykepleier er tilstrekkelig for å løse studentens problemer. I de tilfellene vil de hjelpe til med å skaffe kontakt med andre i hjelpeapparatet. 

Sit tilbyr også ulike mestringskurs om alt fra til stressmestering og presentasjonsteknikk, gratis kurs som kan gjøre studenttilværelsen enklere

Publisert: 24.03.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter