Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny phd.grad avlagt av DMMH-ansatt

I påskeuken forsvarte høgskolelektor Therese Marie Ignacio Bjørnaas doktorgradsavhandlingen sin i USA. 
Avhandlingen heter: imago Dei as Imago trinitatis: a theology of disability and embodied cognition" og ble avgitt ved Graduate Theological Union og UC-Berkeley, California, USA., 26. Mars, 2018. 

Den handler om sosiale og kulturelle konstruksjoner av den funksjonsnedsettende-kroppen. 

tmib_small

 
Publisert: 06.04.2018
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter