Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nyopprettet funksjon som studieleder ved DMMH

Mona Halsaunet Frønes har blitt tilsatt som studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH. 

(Foto: Privat)


Frønes ble ansatt på DMMH høsten 2009 som pedagogikklærer og praksisveileder. De siste årene har hun vært tilknyttet undervisning knyttet til første studieår og kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring, hvor hun også har hatt emneansvar.

- Jeg syns det har vært veldig spennende år som har gitt meg mange gode møter med studenter. Ekstra artig har det vært å komme ut i praksisbesøk og møte egne studenter som praksislærere. Det er stas det! beretter Frønes. - Jeg har også jobbet en del  med utviklingsarbeid på høgskolens oppdragsenhet Fei. De siste årene har jeg fått gleden av å følge opp 8 barnehager på Fosen, som er både veldig artig og et viktig arbeid å få være med på. 

mona_frones
- Jeg gikk selv på DMMH og er stolt over å si at jeg er barnehagelærer – verdens viktigste yrke, sier Mona Halsaunet Frønes, påtroppende studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH.

Frønes forteller at dette er en fagadministrativ funksjon som først og fremst handler om å være studieleder for BLU, Barnehagelærerutdanningen. Fra høsten av vil BLU ha en del endringer fra dagens versjon, og innholdet i denne nye funksjonen må formes ut fra behovene som avdekkes.

- Dette betyr at jeg vil få programlederansvaret for alle emner og studieprogram i nye BLU. Jobben vil ha hovedfokus på å sikre den daglige driften av BLU i tett samarbeid med prorektor. I det å sikre den daglige driften ligger blant annet arbeid med kvalitetsutvikling og oppfølging av kvalitetsarbeid og programråd. 

Viktig å kjenne regelverket 
- Den største utfordringen blir å få full oversikt over gjeldende lover og regler for utdanningen. Når jeg skal ha ansvar for BLU er det veldig viktig at jeg kjenner alle nasjonale føringer og retningslinjer, slik at jeg kan bidra til at den barnehagelærerutdannelsen vi tilbyr våre studenter ved DMMH er så god som overhodet mulig.

Vi har en flott og anerkjent høyskole, og jeg kjenner på en ydmykhet i forhold til å gå inn i en jobb som innebærer programlederansvar for hele BLU. De ytre retningslinjene er en ting, en annen utfordring er å få full oversikt over det som foregår innad på egen høyskole. Det blir spennende å bli med å få i gang første studieår fra høsten av, og samtidig være deltakende i utviklingen av studieplanene som kommer for resten av studiet etter hvert.


Betydningen av barnehagelærerutdanningen
- For meg er barnehagelærerutdanningen en av de viktigste utdanningene en student kan ta. For hva er vel viktigere enn å ta en utdannelse hvor fokuset er på barns beste? Alt vi jobber med i barnehagelærerutdanningen skal bidra til best mulige barnehagelærere som blir barns støttepersoner og talspersoner i en utfordrende hverdag. Det understreker for meg betydningen av hvilket fokus på kvalitet vi må ha, og viktigheten av et systematisk kvalitetsarbeid på det vi tilbyr av utdanning.

Dette peker mot en barnehagelærerutdanning med et sterkt profesjonsperspektiv, og der praksis sees som en meget viktig kunnskapskilde for våre studenter. Uten et nært og godt samarbeid med praksisfeltet har vi ikke mulighet til å utdanne de best mulige studentene, da de må ut å øve seg og prøve seg for ha et best mulig grunnlag til sin egen rolle som fremtidig barnehagelærer, avslutter Frønes.
Publisert: 01.04.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter