Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt arbeidsutvalg i Studentparlamentet

Tina Cam Tran er den nye lederen for Studentparlamentet, mens Maria Josiel Esquina Vidal er ny nestleder. 
studentparlamentet
Avtroppende leder og nestleder i Studentparlamentet ved DMMH, Simen Tjølsen Oftedahl og Sunniva Bye Oksvold, overfører ledervervet videre til Tina Cam Tran. 

Studentparlamentet består av tillitsvalgte fra alle klassene og tre studentmedlemmer i arbeidsutvalget. Tran og Vidal har med seg Ingvild Alvarstein som velferdsansvarlig og Alix L'érario som utviklingsansvarlig. Vervet som profileringsansvarlig blir valgt i starten av førstkommende semester.

Simen Tjølsen Oftedahl og Sunniva Bye Oksvold har ledet Studentparlamentet stødig gjennom et studieår som fikk en uventet dreining. De to avtroppende lederne er allikevel fornøyde med alt de har fått gjennomslag for.

- Det beste er når vi får til en god dialog i Studentparlamentet, mener Oksvold, som synes det er spennende å høre hva klasserepresentantene er opptatt av.

- Studentene er blant annet opptatt av bærekraft og gjenvinning og ønsket mer kildesortering på campus. Det har vi fått igjennom i utviklingen av de nye miljøstasjonene høgskolen har tatt i bruk.  

Oftedahl forteller at de også har fått tilslutning for at studentene skal ha midt- og sluttevaluering i alle emner.

- Vi venter spent på at dette skal innføres, sier Oftedahl. 

Tran gleder seg til å ta fatt på den nye stillingen, som hun skal ha mens hun går det siste året av bachelorutdanningen. Foreløpig har hun ikke noen kampsaker, hun vil se hva studentene selv melder inn av behov. 

- Jeg kommer til å jobbe ut i fra arbeidsprogrammet som Studentparlamentet setter opp. Jeg er her for studentene og skal legge til rette for at gode saker og politiske vedtak blir gjennomført. Jeg vil jobbe for et sterkt Studentparlament som blir hørt i høgskolens ledergruppe og av andre studentorganisasjoner.  

Tran håper på at flere studenter vil engasjere seg i studentpolitikken og andre organisasjoner, slik at campus blir enda mer levende. Hun håper å avbyråkratisere studentdemokratiet slik at terskelen for deltakelse blir lavere. 

Oksvold går nå ut i jobb mens Oftedahl fortsetter i studentpolitikken i 1 år til, som organisatorisk nestleder i Velferdstinget. 
Publisert: 01.07.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter