Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt hefte om foreldresamtaler i barnehagen

Førsteamanuensis Vibeke Glaser ved DMMH har skrevet et hefte om dette viktige temaet.
Foreldresamtaler i barnehagen     
God planlegging er særlig viktig når utfordrende tema skal tas opp med foreldre. Det handler i stor grad om å komme den andre i møte, etablere trygghet og sammen arbeide for barnets beste.

"Foreldresamtalen i barnehagen - Til barns beste" tar blant annet for seg hva som skal være innhold i samtalene og hvem som skal avgjøre det.

vgl1_small

Glaser, Vibeke
Foreldresamtalen i barnehagen - Til barnets beste
Pedlex 2016
Publisert: 15.09.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter