Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt legat skal styrke båndene mellom praksis og DMMH

Sven Christian Birkelunds testamente ga grunnlaget for opprettelsen av Hjørdis Marie Født Ellingsen og Sven Christian Birkelunds Minne - Legat Til Fordel For Dronning Mauds Minne Høgskole For Barnehagelærerutdanning.
Det nylig opprettede legatet  har som formål å dele ut midler som skal benyttes til utviklingsarbeid og forskning knyttet til praksisstudiene på barnehagelærerutdanningen ved DMMH.

Legatet lyser ut inntil kr. 100.000 til ett eller flere prosjekter som skal utvikle dagens praksisstudier i barnehagelærerutdanningen ved DMMH. Prosjektene skal være samarbeidsprosjekter mellom ansatte ved DMMH og praksislærere i barnehagene.
Det er første gang vi lyser ut legatet, så det blir spennende å se hvike søknader som kommer inn, sier Else Berit Skagen, rektor på DMMH.
- Det er første gang vi lyser ut legatet, så det blir spennende å se hvike søknader som kommer inn, sier Else Berit Skagen, rektor på DMMH. 
 
- Hvilke prosjekter som vil få støtte avhenger av hva slags søknader vi får. Det skal brukes for å videreutvikle praksis og det er åpnet for flere vinkler – blant annet å styrke praksislærerne, for å styrke linken mellom praksis og DMMH og for studentene som skal i praksis, sier rektor Else Berit Skagen.

Bakgrunn for legatet

Hjørdis Marie Birkelund var student ved et av de første kullene ved Barnevernsinstituttet, som DMMH het fram til 1954.  Som ferdig utdannet etablerte hun en barnehage i Stjørdal, for så å begynne i Bakkklandet barnehage. En av arbeidsoppgavene hennes var å være øvingslærer for barnehagelærerstudentene fra DMMH. 

Hennes ektefelle Sven Christian Birkelund var utdannet lærer og jobbet som rektor i Trondheim. Ekteparet hadde stor glede av samværet med barn, men fikk ingen selv. De hadde en sterk interesse for praksisopplæring og øvingsundervisning, noe som gjenspeiler seg i formålet til legatet.

Formål

" - Mitt ønske er at legatets midler skal forvaltes av Dronning Mauds Minne til praksisarbeidets og øvingslærerarbeidets utvikling i alt dets mangfold både i læringsinstitusjonene selv og sammen med barnehagene dersom den skal ha så gode vekstvilkår som mulig. Det gjelder, for å nevne noe av det viktigste som må legges til grunn til enhver tid, pedagogikken gjennom forskning, forsøksarbeid, utprøving, tilrettelegging i planer og mulighetene for gjennomføring av dem i læringsinstitusjonene og i barnehagene, Det gjelder også skolering av øvingslærere og praksisveiledere til dyktiggjøring videre i det viktige arbeid de gjør i dag og fortsatt skal gjøre," skriver Birkeland i et notat som omhandler legatet. 
 
Ansatte på DMMH og ansatte i DMMHs praksisbarnehager kan søke om støtte fra legatet. Søknadsfrist er 15. august. 
Publisert: 08.07.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter