Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt prosjekt - Kompetansestatus og evaluering av implementering av gjeldende rammeplan

Nylig signerte DMMH en ny kontrakt for levering av en kompetansestatus for implementeringen av gjeldende rammeplan for Utdanningsdirektoratet.

Målet med studien er å få innblikk i hvordan rammeplanen har blitt og blir implementert. 

Sammen med forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU A/S), skal DMMH jobbe fram en oppsummering av gjeldende litteratur på rammeplanimplementering. I prosjektet inngår en telefonundersøkelse rettet mot styringsnivået og en omfattende casestudie i 6 utvalgte barnehager.

Overordnede problemstillinger som skal belyses i prosjektet er hvordan gjeldende rammeplan fungerer som styringsdokument og hvordan det jobbes med rammeplanen på lokalt nivå. Resultatene skal brukes i arbeidet med iverksettingen av ny rammeplan. Slik fungerer prosjektet som en slags formativ evaluering.  

Fra DMMH deltar førsteamanuensis Birgitte Ljunggren som prosjektleder, førsteamanuensis Monica Seland med  ansvar for casestudiene, høgskolelektor Espen Leirset for litteraturstudien samt førstelektor Kari H. Moen og professor Kjell-Åge Gotvassli som henholdsvis prosjektmedarbeider og prosjektrådgiver. TFoU har ansvar for telefonundersøkelsen til styringsnivået.

ebl2

- Dette er et spennende prosjekt som passer som hånd i hanske med kompetansen til prosjektmedarbeiderne. Gjennom prosjektet får vi mulighet til å produsere anvendt kunnskap for barnehagefeltet i tillegg til å bruke og utvikle egen kompetanse på rammeplanimplementering her på DMMH, sier Ljunggren. 

Prosjektet løper til september 2017 og har en økonomisk ramme på ca 1,88 millioner.
 
Publisert: 21.11.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter