Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt styre konstituert på DMMH

Tidligere styremedlem Olav Molven er fra i dag ny styreleder på DMMH.
DMMHs styre består av representanter fra Biskopen i Nidaros, Normisjon, IKO - Kirkelig pedagogisk senter og Kirkerådet. I tillegg kommer 2 representanter fra de ansatte og 2 fra studentene.

Olav Molven er oppnevnt av Kirkerådet, og har sittet 2 år i styret. Han erstatter Svein Erik Vestre som nå er ute av styret. Molven er utdannet jurist og underviser ved VID Vitenskapelige høgskole, der han er tilknyttet lederutdanningen ved tidligere Diakonhjemmet høgskole.

molven
- Avtroppende leder og nestleder har gjort en veldig god jobb, forteller Molven. - Det er et veldrevet bo jeg har fått lov til å videreføre. Vi har fått fremlagt mange viktige saker og hatt mange gode diskusjoner.

Han trekker fram arbeidet med oppretting av Mastergrader og byggingen av Astrid Vatnes hus som noen av de største sakene styret har arbeidet med de senere årene.

- Styret behandler de sakene som høgskolens ledelse presenterer for oss, forklarer han. - Det er derfor vanskelig å si akkurat hva vi vil ta fatt på videre. Men det vil nok bli mer arbeid med Masterutdanningene, og på sikt må vi se hvordan Høgskolen klarer seg med å stå på egne ben.

Vi må ta vare på og dyrke de gode aktivitetene som er her, sier Molven videre. - De må følges opp og gis gode betingelser.

Styrets sammensetning 2016 er: 
DMMHs styre 2016

Oppnevnt av Nidaros biskop:                                  
Kari Berg, vara Jarle Jakobsen
Øystein Flø, vara Aud Kristin Saltvik Aasen
  
Oppnevnt av Normisjon: 
Arne Lyngstad, vara Jann Karlsen

Oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter: 
Marte Eriksen (nestleder), vara Gunnfrid Ljones Øierud

Oppnevnt av Kirkerådet:
Olav Molven (leder), vara Kåre Fuglseth
Kristine Aksøy, vara Kristin Frydenlund

Ansatterepresentanter: 
Elisabeth Walsøe Lehn, vara Hans-Christian Ristad
Morten Sæther, vara Eva Stai Brønstad

Studentrepresentanter: 
Hanna L. Price Stevens, vara Berit Irene Løvmo
Julie Jensen Granås, vara Arne Vidar Berdahl
Publisert: 10.02.2016
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter