Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nyutgave: Tidlig innsats i tidlig barndom

I jubileumsåret vil en ny filmserie presentere bøker som er skrevet eller redigert av ansatte på DMMH.
Først ute er nyutgivelsen Tidlig innsats i tidlig barndom, med Else Johansen Lyngseth og Bodil Mørland som redaktører.

Første utgave av antologien kom i 2017. Nyutgaven har fått et nytt kapittel som blant annet tar for seg paragraf 41 og 42 i Barnehageloven, og hele boka er oppdatert i forhold til nyere forskning..

Tidlig innsats i tidlig barndom er mye brukt i studier som pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, helse- og sosialfag og for videreutdanninger på masternivå. Den retter seg mot ansatte i barnehage og skole, Statped, PPT, og universitets- og høyskolesektoren.

Tidlig innsats i tidlig barndom. 
Else Johansen Lyngseth og Bodil Mørland (red.)
Gyldendal 2022

tidlig-innsats-i-tidlig-barndomPublisert: 07.03.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter