Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Oppdatert og digitalisert ressurshefte for likestilt praksis i barnehagen

"Ressurshefte for likestilt og likeverdig pedagogsisk praksis i barnehagen  - søt eller tøff - et fritt valg", har blitt videreutviklet og revidert.
Ressurshefte for likestilt og pedagogisk praksis – søt eller tøff - et fritt valg

Målet med ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplanen.

Opprinnelig ble ressursheftet laget i forbindelse med et nasjonalt kursoppdrag om temaet som DMMH, Kanvas og Likestillingssenteret fikk fra Kunnskapsdepartementet.

Den reviderte utgaven er nettbasert og utvidet med mer tekst, faglig begrunnelser, verktøy, eksempler og tips som kan benyttes i det daglige arbeidet i barnehagen. I tillegg er det mange eksempler til inspirasjon.

Dosent Kari Emilsen ved DMMH har ledet arbeidet med revideringen.

Barnehagens rammeplan og lovverk fastslår at likestiling og likeverd er et viktig tema i barnehagene og i utdanningen, sier Kari Emilsen, DMMH.
Barnehagens rammeplan og lovverk fastslår at likestiling og likeverd er et viktig tema i barnehagene og i utdanningen, sier Kari Emilsen, DMMH.  

- Tematikken og flere av verktøyene er viktige og kjent for mange i barnehagene, og det er nok kjærkomment at vi har revidert og oppdatert i tråd med nye lover og ny rammeplan, og ikke minst deler faglig begrunnelser, verktøy, eksempler og tips visuelt.

Hun forteller at de også har lagt inn litteraturtips på bøker for barn.

- Slik ressursen nå fremstår er det lett for barnehager å arbeide med tema via ressursen. I utdanningen vil vi også kunne bruke denne ressursen aktivt.

De andre medlemmene av gruppa er Nina Johannesen og Mona Renolen fra Likestillingssenteret, samt Lene Kjeldsaas og Pia Friis fra Kanvas. Oppdraget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Kursene resulterte også i boka Likestilling og likeverd i barnehagen. 
 

Publisert: 22.01.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter