Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Planleggingen av DMMHs 75 års-jubileum er i gang

Neste år fyller høgskolen 75 år. Kari Anne Bye har fått ansvaret for å lage en digital fremstilling av DMMHs mange år som utdanner av barnehagelærere. 
Den nyansatte prosjektlederen ser frem til å dykke ned i høgskolens arkiver.
 
- Jeg har mye å lese meg opp på og mange å snakke med, sier Bye, som gleder seg til å sette seg inn i kildene.

- Akkurat nå er jeg i en drodlende og undersøkende fase, der jeg prøver å finne inngangen til historien.

Kari Anne Bye tror hun vil finne mye spennende i DMMHs historie.
Prosjektleder Kari Anne Bye tror hun vil finne mye spennende i DMMHs historie.

Historie er hun god på. Hun kan blant annet vise til en mastergrad i faget, og en tilhørende masteroppgave om dragedrepende helgener i middelalderen. Hun er også god på historiefortelling.

 - Jeg synes at det å bruke skjønnlitterære grep i historiefortellingen er en veldig spennende måte å formidle historie på. Og jeg er opptatt av å bruke et godt, klart og ryddig språk. Tekstene jeg skriver må gjenspeile det, de må være lesbare for mange, ikke bare for de som er enormt interessert i historie. 

DMMH har hatt en viktig funksjon i utviklingen av velferdsstaten

Selv er historikeren spesielt interessert i kulturhistoriske tema, som hvordan ting har fått den betydningen de har og hvordan de blir forstått i en gitt sammenheng. Hun ser mange spennende koblinger mellom DMMH og utviklingen av velferdsstaten.

- Det er mange aktuelle vinklinger, sier Bye. - Jeg kan blant annet se på den overordnede politikken, hvordan er livet for enkeltpersoner, hva er synet på barn, på kvinner, på profesjonsutøvelsen, jeg kan se på samfunnsøkonomiske forhold og hvilke verdier som er vektlagt på ulike tidspunkt. Å skrive historie er hele tide en balansering av å finne det store og det lille. Det blir også interessant å se på hvordan en profesjon som historisk sett har vært knyttet til det kvinnelige vokser frem.

Hun er fascinert av hvordan DMMH på kort tid har vokst fra å være en bitteliten skole til å inneha den ledende posisjonen høgskolen nå har innen barnehagefeltet. 

Skrev diktroman om Tinderdating

Andre historier hun er god på er historier om kjærlighet, dating og apper. I fjor høst kom boka "Eg et før eg kjem". Norges første diktbok om sjekkeappen Tinder. Til høsten kommer hennes andre bok.
  
- Jeg har alltid skrevet. Jeg var en unge som fant på historier i hodet og det var stor stas for meg å lage bøker på barneskolen, Men det var ikke før Anne B. Ragde kom på skolebesøk jeg skjønte at det var et menneske bak bøkene, Jeg hadde en skikkelig aha-opplevelse da jeg skjønte at man kunne bli forfatter.

De gode historiene tar hun med seg i engasjementet på DMMH. 
  
- Alt levd liv er spennende. Du kan ikke forstå samtiden uten å kjenne fortiden, fastslår Bye entusiastisk - Historie er et veldig spennende fag. Vi vet ingenting om fremtiden men ved å analysere fortiden kan vi se noen tendenser og retninger.

Flere arrangementer for å markere jubilèet

Den digitale fremstillingen er bare en av flere spennende begivenheter som finner sted neste år. Trondheim og resten av landet skal merke at Dronning Maud er en slagkraftig 75-åring.Publisert: 15.06.2021 08:40
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter