Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Positive søkertall for DMMH også i år

DMMH fortsetter oppgangen i antall søkere til barnehagelærerutdanningen og har i tillegg stor søknad til Master i barnehageledelse, som tilbys første gang fra høsten 2016.
Vi har en økning på 3,8 prosent antall førsteprioritetssøkere til barnehagelærerutdanningen sett i forhold til tallene fra 2015. Dette samsvarer med økningen på landsbasis. 

Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse 

Økningen er litt ujevnt fordelt på de ulike studiemodellene. For Barnehagelærerutdanning heltid og deltid er tallene samlet uendret fra i fjor, mens det er større interesse for linjene som utgjør økningen i søkertallet. 

Linjen Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse har doblet søkertallet siden i fjor. DMMH er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr denne linjen. 

Stabilt antall mannlige søkere 

Antall mannlige søkere til DMMH ligger stabilt på rundt 20 %. På Barnehagelærer heltid utgjør antall mannlige søkere 22,8 %, mens de på linja Barnehagelærer med natur og friluftsprofil utgjør 27,5 %. Dette er også den mest populære av de tre linjene høgskolen tilbyr, med en økning på 15 % søkere fra 2015.

Stor søknad til ny Master

Høsten 2016 starter DMMH opp Norges første Mastergrad i barnehageledelse. Søkerne har vist stor interesse for den nye Mastergraden, som har fått hele 120 søkere, noe som tilsvarer ca. 3 søkere pr. studieplass. 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning på deltid har en litt annen søknadsprosess enn de andre barnehagelærerutdanningene og går ikke gjennom Samordna Opptak. Her er søknadsfristen 15. juni. Vi regner med å ha høyere søkertall enn de som presenteres i dag når dette opptaket er gjennomført.Publisert: 19.04.2016 12:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter