Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Prestisjefull utdanningspris til utviklingsprosjekt om barnehage i flyktningeleir

- Jeg er overveldet, sier Marit Heldal, vinner av The 2019 Education for Sustainable Development Award fra World OMEP. Prisen deles ut av OMEP - World Organization for Early Childhood Education

– Dette er en unik mulighet til å gjøre prosjektet enda mer kjent, og å vise at det er bærekraftig å samarbeide med lokale krefter, fortsetter hun. 

Marit Heldal er høgskolelektor på DMMH, og mottar prisen for sitt arbeid med naturbarnehagen Mikros Dounias, en 2 år gammel barnehage i flyktningeleiren Lesvos Solidarity Camp. Barnehagen tar imot både flyktningbarn og greske barn.
Marit Heldal er høgskolelektor på DMMH, og mottar prisen for sitt arbeid med naturbarnehagen Mikros Dounias, en 2 år gammel barnehage i flyktningeleiren Lesvos Solidarity Camp. Barnehagen tar imot både flyktningbarn og greske barn. 

“Learning from Sustainable Early Childhood Education and Care in a Refugee Camp”, ble valgt som vinner over flere prosjekter fra hele Europa. Prosjektet viser hvordan man kan gi barn i en transittsituasjon et bærekraftig pedagogisk tilbud. Barnehagelærere og forskere får innsikt i det komplekse arbeidet med å gi et trygt og pedagogisk tilbud til barn på flukt. 

Så vel som at barnehagen er et trygt oppholdssted for barna gir prosjektet også verdifull kunnskap om flere områder. 

Det ser blant annet på:   

  • Hvordan kan barnehagen støtte integrering og samarbeid mellom lokale barn og flyktningbarn
  • Det bidrar til ny kunnskap om barn på flukt
  • Prosjektet søker å organisere og implementere denne kunnskapen i barnefaglige utdanninger og ut i praksisfeltet. Prosjektet håper også å være til nytte for andre flyktningleirer. 

Barnehagen legger også stor vekt på bruke lokal arbeidskraft. 

- Jeg stiller spørsmål ved alle hjelpearbeidere som kommer og jobber med barna i kortere perioder, når det finnes lokale krefter man kan spille på lag med, sier Heldal. – Mange frivillige gjør en flott jobb, men de tar jobbene fra de som kunne vært der på lengre basis. I en ustabil hverdag trenger barna stabilitet. En god barnehage kan være med og tilby dette. 

Mikros Dounias har fått mye oppmerksomhet på grunn av at den tar imot både flyktningbarn og greske barn. Heldal trekker fram det som en av suksessfaktorene til barnehagen - Barn som møtes på tvers av kulturer og med ulike erfaringer bidrar til en økt forståelse for hverandre og er med på å styrke integreringen.

Heldal forteller at flyktningstrømmen fremdeles er stor på Lesvos. 

- Hver natt kommer det båter. Noen av flyktningene sendes rett tilbake, andre blir satt i fengsler i flyktningleirene, mens noen blir boende uten visshet for hvor de kommer til å bli sendt videre, eller når dette vil skje. Slike overgangssituasjoner er spesielt sårbare for barnefamilier. Barnehagen som institusjon blir veldig viktig. Å etablere gode rutiner og lage et trygt rammeverk for barn som sitter på vent, styrker ressursene til barna og gir dem mulighet til å gå videre, samme hvor de ender opp med å bli sendt.
 
I tillegg til DMMH samarbeider Heldal med Lesvos Solidarity Refugee Camp og foreldregruppen ved Mikros Dounias om prosjektet. Barnehagen fokuserer på å bruke naturen som lekeplass, og flere tidligere studenter og ansatte på DMMH har bidratt med kunnskapsformidling og praktisk arbeid i prosjektet. De  greske barnehagelærerne har også vært i Norge og møtt forskere og barnehagelærere.
 
I arbeidet med å drifte Mikros Dounias har Heldal opprettet organisasjonen Gjengen i Ryggen, som jobber for å skaffe midler til drift av barnehagen.

-Min visjon er å bidra til å opprette et kompetansesenter for barn på flukt, på Lesvos, sier prisvinneren. - DMMH besitter mye forskning og kunnskap om barn og bør være en sentral aktør her. Høgskolen har lang erfaring i å drive internasjonale prosjekter og har blant annet deltatt med å utvikle barnehager i flere afrikanske land. 

Prisen blir overrakt Heldal på World OMEP konferansen i Panama i juli. Der skal hun presentere prosjektet, som i tillegg vil bli omtalt på OMEPS og UNESCOS nettsider.

 
Publisert: 25.03.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter