Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ragnar Thygesen Dr. polit., professor emeritus i spesialpedagogikk

Kjære jubilant
Det har vært inspirerende å følge DMMHs oppbygging av masterstudier, som holder et høyt faglig nivå.

Høgskolen har utviklet en god veiledningskultur som avspeiler seg i jevnt over solide masteravhandlinger med fokus på aktuelle problemstillinger innenfor barnehagesektoren. Det er derfor jeg med glede stiller opp som ekstern sensor ved forespørsel, og ser fram til et godt samarbeid i tiden som kommer!

Kollegial hilsen
Ragnar Thygesen
Dr. polit., professor emeritus i spesialpedagogikk
 
Publisert: 31.05.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter