Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Realfagsdag på DMMH

Dinosaurjakt, planetkasting, og leire og vann, barna som besøkte DMMH på årets realfagsdag fikk ta del i mange spennende aktiviteter. 
Mange barn var samlet på DMMH for å oppleve realfagene.
Mange barn var samlet på DMMH for å oppleve realfagene.

Realfagsdagen er en tverrfaglig dag der 3. års studentene på fordypningen Realfag i leik og læring får besøk av  barnehager. Sentralt i dagen står fagene naturfag og matematikk, men også kunst- og håndverk har stor plass.

Dagen legger vekt på å vise bredden i realfagene, og hvordan de kan jobbes med på en tverrfaglig måte. Og ikke minst hvordan de kan jobbes med på barns premisser. 

Barna utforsket kjent eog ulkente materialer i løpet av realfagsdagen.
Barna utforsket kjente og ukjente materialer i løpet av realfagsdagen. 

- Det vises godt at studentene snart er ferdige barnehagelærere, sier høgskolelektor Signe Marie Hanssen fra matematikkseksjonen.
Høgskolelektor Signe Marie Hanssen fra DMMH sier at Realfagsdagen er en fin og spennende opplevlse både for studenter og lærere ved høgskolen.
Høgskolelektor Signe Marie Hanssen fra DMMH sier at Realfagsdagen er en fin og spennende opplevlse både for studenter og lærere ved høgskolen. 

- Det er veldig artig å se progresjonen til studentene i løpet av året. det har vært en stor utvikling, Nå skal de snart ut i jobb, og de har fått masse inspirasjon til videre arbeid. Gjennom Realfagsdagen har de både lært om hvordan de kan jobbe med realfag i barnehagen, og i tillegg får de erfaring i å starte opp prosjekter. 

Hanssen forteller at studentene kontaktet barnehagene i forkant av dagen, slik at de kunne planlegge innholdet etter barnas permisser. 

- Alle aktivitetene hadde utgangspunkt i informasjon vi hadde fått fra barnehagen. Dermed får barna en medvirkning på hva dagen skal inneholde. 

Publisert: 11.03.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter