Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim

Gratulerer så mye med 75-årsjubileum til en viktig samfunnsinstitusjon
Dronning Mauds Minne høgskole utdanner studenter til å inneha en av samfunnets viktigste jobber. Gjennom 75 år har tusenvis av studenter fra hele landet fått kompetanse til å gi våre barn trygghet og omsorg. De viktigste leveårene er de første barneårene og det legger grunnlaget for resten av livet. Denne kompetansen er det så viktig for oss at DMMH tilbyr.

DMMH er en samfunnsinstitusjon som har betydd mye for Trondheim som by. En høgskole som er blant de beste på sitt fagområde, med stolte tradisjoner, stor fagkompetanse og med mye erfaring innenfor barnehagepedagogikk og forskning. Samarbeidet mellom høgskolen og kommunen har gjort at vi har hatt god tilgang på rekruttering av ansatte med høy kompetanse. Barnehager er en av kommunens viktigste tjenester og vi er opptatt av at det skal være god kvalitet, derfor er vi avhengig av kompetansen studenter får gjennom DMMH.

Det har vært viktig at dere har hatt mangfold av tilbud for studentene. Både at dere har tilbud om deltidsstudier, men også fokus på desentralisert studietilbud i Kristiansund. Barnehagesektoren har vært i stor endring og mye vil også endre seg neste 75 årene, som vil kreve fornyelse, bredere forståelse av barn, mer forskning og engasjement. 

Dere har mye å være stolt over. Jeg håper dere gjør stas på alle ansatte og studentene. 

Gratulerer så mye med 75-årsdagen til Dronning Mauds Minne høgskole!
Rita Ottervik
Ordfører i Trondheim


Publisert: 22.05.2022 23:05
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter