Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Så utrolig mye kan endres bare vi er oppmerksomme, jobber systematisk og starter tidlig nok.

Psykologspesialist Anne Margrethe Rostad talte engasjert til ansatte i barnehage og PPT på konferansen "Tenke det, ville det, gjøre det"
Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom Statped Midt og DMMH, og følger i farvannet av bokutgivelsen "PPTs systemrettede arbeid i barnehagen", Monica Bjerklund (red), Berit Groven (red.) og Ingvild Åmot (red). Flere av forfatterne i boka holdt innlegg under konferansen.

velkommen-lite


Nordahl-rapporten "Inkluderende fellesskap av barn og unge" er et av grunnlagsdokumentene for den nye Stortingsmeldingen om barn i barnehagen, forteller statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Julie M. Remen.  Rapporten peker på at mange barn med behov for tilrettelagt pedagogisk tilbud og undervisning ikke får god nok hjelp. Stortingsmeldinga er ventet i disse dager , og det var spenning i salen om statssekretæren ville bringe nyheter fra den. Signalene hun ga tyder på at stortingsmeldinga viderefører flere av forslagene til Nordahl-utvalget. Retten til spesialpedagogisk hjelp vil bestå. 

Samme rapport var et tema blant flere av innleggene på konferansen som presenterte en blanding av forskning og erfaringer fra praksisfeltet.  

Tidligere mobbeombud i Trøndelag, Gitte Franck Sehm, stilte spørsmål ved hvor inkluderende barnehagen er. - Mellom 6 og 12 % av barna i hver barnehage føler seg mobbet eller utestengt. Som mobbeombud så hun et altfor sterkt fokus på det enkelte barns mangler eller adferd.

Professor Torill Moen fra NTNU etterlyser mer forskning på PPT. Hun sier vi må jobbe allmenforebyggende, og vi må se helhetsperspektivet, ikke bare tenke system eller individ som to separate tilnærminger. 

Flere av innlederne satte fokus på nødvendigheten og verdien av felles arbeidsmøter mellom PPT og barnehagene.

- Så utrolig mye kan endres bare vi er oppmerksomme, jobber systematisk og starter tidlig nok, sa psykologspesialist Anne Margrethe Rostad. Hun mener også at det er behov for å tenke tiltak både i individ- og systemperspektivet.  

rostad-nett
- Det er barnehagens ansvar å gjenkjenne at barnet har mer vansker enn det en definerer som ganske vanlig, sier Anne Margrethe Rostad.
 

- Inkludering er premisset for alt arbeidet vi gjør, forteller Bente Brynjulfsen og Barbro Finanger Lande fra Statped midt. De vil oppheve dikotomien mellom system og individtenkning og sier at hvert barn må ha et skreddersydd opplegg.

Siv Hillesøy ved Statped vest sier det er utrolig viktig at barna får ta del i et barnefellesskap. Hun slår et slag for den  rutinebaserte frileken som en verdifull ressurs for barnefellesskapet. Det er ikke gitt at alle barn får tilgang til den felles leken, og hun peker spesifikt på de utfordringene barn med cochlea implantat har i barnehagen.

Kristin Danielsen Wolff sier vi må se forholde oss til Barnekonvensjonen som et overordnet perspektiv, og skape muligheter der alle barna i barnehagen har noen å være sammen med.
Kristin Danielsen Wolff fra OsloMet sier vi må forholde oss til Barnekonvensjonen som et overordnet perspektiv, der barns rettigheter er svært grunnleggende for det tilbudet barn skal få i barnehagen. Det er viktig å skape muligheter for at alle barna i barnehagen har noen å være sammen med. Barns fellesskap er en viktig ressurs og et viktig fundament for barns væren og utvikling. 

Publisert: 31.10.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter