Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Samarbeid til barns beste

Graceana Luambano gjester DMMH denne uka. Luambano er ansatt på University of Dar Es Salaam og St. Mary´s Teacher Training College i Tanzania, og besøker DMMH som et ledd i samarbeidet mellom barnehagelærerutdanningen i de to landene.
Luambano skal blant annet holde et foredrag på DMMH i forbindelse med FN-dagen 24. oktober. Hun har holdt et eget fremlegg for de ansatte på DMMH om verdibasert undervisning i barnehagene i Tanzania. 

Graceana Luambano blir vist rundt på DMMH av Rasmus Kolseth Rian og Siri E. Haug på Internasjonalt kontor.
Graceana Luambano blir vist rundt på DMMH av Rasmus Kolseth Rian og Siri E. Haug på Internasjonalt kontor. 

DMMH har vært sterkt delaktig i å bygge opp barnehagelærerutdanningen i Tanzania, Botswana, Mosambik, Zambia, Namibia og Swaziland. Ansatte og studenter fra høgskolen har vært på utveksling i flere av landene i nettverket, mens lærere fra barnehagelærerutdanningene i de respektive landene har vært på gjenvisitt på DMMH. Nå har utviklingen av barnehagelærerutdanningene kommet langt, og det tidligere fokuset på kapasitetsbygging har blitt erstattet med et fokus på forskning.   

Luambano er koordinator for samarbeidet. 

- Grunnarbeidet med å få på plass barnehagelærerutdanningen er lagt og nå ønsker vi å få opp profesjonaliteten blant de ansatte, forteller Luambano. - Vi vil ha forskningen inn i klasserommene, lærerne må våre må kunnskap om forskning sier hun og slår et slag for aksjonsforskning. 

Hun forteller at verken barnehagelærerutdanningen eller barnehagene er organisert på samme måte i deltakerlandene. Derfor blir også behovet for ny kunnskap ulikt. I Tanzania trekker hun blant annet frem et behov for spesialpedagogikk, ettersom barn med spesielle behov er integrert i det ordinære barnehagetilbudet.

Barn i Tanzania begynner i barnehage når de er 5 år gamle. Fram til da er de hjemme hos familiemedlemmer eller så går de i daycare-sentre. Disse sentrene regnes ikke som en del av utdanningssystemet. Luambano anslår at rundt 85 - 90 % av barna i Tanzania går i barnehagen året før skolestart. 

- Landene i nettverket deler kunnskap, idéer og resultater med hverandre, forteller hun, og gleder seg til å få lære mer om den norske barnehagelærerutdanningen. I løpet av oppholdet skal hun også besøke flere barnehager.
Publisert: 23.10.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter