Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Seminararbeid i undervisningen

DMMH endrer undervisningsformer i den nye barnehagelærerutdanningen. 
På plena utenfor Låven står klasse 1 A og leker en kinesisk barnelek, en lek som minner mye om gamle norske barneleker.
lommetorkle

Høgskolelektor Kathrine Rønning Tvinnereim og klasse 1 A er snart ferdig med det første seminaret for årets ferske studenter. 
kathrine-r.-tvinnereim

- Det er en helt fantastisk måte å jobbe på, forteller Tvinnereim. - Her får vi virkelig til å koble teori og praksis. 

Dagens tema i undervisningen er lek. Studentene har tidligere hatt to økter om temaet, nå skal de selv få dele lekene de husker fra barndommen. 

- Studentene er delt inn i arbeidsgrupper som på forskjellige måter skal fortelle de andre om lekene. Etter fremvisningene kobler jeg på teorien som vi har hatt om tidligere, fortsetter Tvinnereim. - Det er en annen måte å jobbe på enn tradisjonell klasseromsundervisning, det blir mer spontant og impulsivt. 

Studentene er også fornøyde. Både med å bli minnet om leker fra barndommen, og med en undervisningsform som krever mer aktiv studentdeltakelse. 

trafikklys

En omlegging av barnehagelærerutdanningen oppfordrer til bruk av nye læringsmetoder. 

- Seminarer i undervisningen er ikke nytt for DMMH, sier Mona Frønes, studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH.

- Vi ønsker å ha varierte undervisningsformer for studentene når de skal erverve kunnskap og forståelse for ulike tema vi jobber med. Men i den nye modellen tar vi i bruk seminarer i større grad enn tidligere. 

I seminarundervisningen er det studentene som jobber mer selvstendig med stoffet. Som for eksempel til lek er det laget en felles ramme som alle studentene tar utgangpunkt. Lærer er tilstede, hovedsakelig som veileder. Det er en veksling på å jobbe litt individuelt med tildelt oppgave, jobbe sammen i gruppe, ha visning for hverandre for å dele hva de har gjort. Med seminar ønsker vi å la studentene få bruke fagstoffet som er gått gjennom, og får mulighet til å jobbe mer selvstendig med stoffet og bruke stoffet. 

  
Publisert: 03.09.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter