Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Skal jeg fortelle deg en hemmelighet?

Rektor ved DMMH, Else Berit Skagen, får innsyn i mye når hun denne uka jobber som barnehageassistent.
Skagen gikk aldri i barnehage selv, men som mor og bestemor kjenner hun likevel godt til barnehagene fra brukersiden. Som rektor for en av Norges største barnehagelærerutdanninger har hun også god kjennskap til barnehagen som en viktig samarbeidspartner. Men hun har aldri før jobbet i barnehage. 

Barnehagen som har gitt henne den ulønnede stillingen, Dronning Mauds Minne barnehage, ligger ved siden av høgskolen og var i sin tid eid av DMMH. I dag deler de ikke annet enn navnet og et tett samarbeid om studentpraksis og arbeidskrav.
bilder-av-barna-bruk
- Barn er det beste, sier rektor Skagen, som stadig omgis av barn som vil dele hemmeligheter og fortelle om vulkaner. 

- Jeg vil være med og bidra til en best mulig oppvekst for barna, sier rektor. Hun sier at hun har vært veldig priviligert i yrkeskarrieren sin. 

- I stillingen jeg hadde på NTNU før jeg kom tilbake til DMMH jobbet jeg med å forstå og bevare naturen. Nå jobber jeg med noe som er like viktig, jeg jobber med barna, fremtiden vår. Dette er fundamentale ting for å jobbe for en god fremtid. 

Dette er ikke første gang Skagen er tilsatt på høgskolen, hun har tidligere vært med i ledelsen som prorektor. Denne uka har hun overlatt ansvaret for høgskolens daglige virke til ledergruppa for å få konsentrere seg fullt om jobben i barnehagen.

- Så langt har vi vært mest ute, både i barnehagen og på tur, men jeg har også hatt møter med styrer og pedagogisk leder hvor jeg har fått innblikk i hvordan de jobber. Jeg er nysgjerrig og spør om ting hele tiden slik at jeg kan forstå barnehagen bedre. Snart skal jeg få være med og høre praksisfortellinger og ansattes refleksjoner rundt disse-, det gleder jeg meg til. Jeg blir inspirert av å se hvordan de ansatte lærer av egne og andres erfaringer og hvordan barnehagen utvikles som en lærende organisasjon.  

barn-med-suppe-bruk-copy
Rektor Else Berit Skagen ved DMMH har blitt godt kjent med de 19 barna på avdelingen sin og lærte fort navnene deres. 

- Det er lett å se at dette er en god barnehage, barna er veldig tillitsfulle. De er vant med å ha studenter i praksis og de møter oss med åpne armer, jeg tror de har hatt mange gode erfaringer. 

Oppholdet ikke bydd på de største overraskelsene.

- Det meste av det jeg har erfart er veldig gjenkjennbart, jeg har ikke fått noen store overraskelser. Men foreldresamarbeidet er nok sterkere nå enn da mine barn gikk i barnehagen. Den gang var vi glade for å få plass, men med full barnehagedekning settes det nye krav til barnehagen. Foreldrene har også et helt annet innsyn med kontinuelig informasjon om hva som skjer i barnehagehverdagen.

Grete Hyldmo, styrer i barnehagen, er godt fornøyd med den nye assistenten sin.

- At hun kommer hit er helt fantastisk, sier Hyldmo som ikke kjenner til noen andre utdanningsinstitusjoner som sender ansatte på jobbuke i barnehagen.

- Det er her du får kunnskap om hvordan barnehagen egentlig er, sier hun. Hyldmo forteller om en hverdag som kan være hektisk til tider, men det er alltid en åpen dør for rektor Skagen. De er enige om at det er meningsfylt med direkte tilbakemeldinger, og er glade for å ha fått etablert en direkte kontakt.

nytt-hyldmo-skagen
Rektor Else Berit Skagen ved DMMH og styrer Grete Hyldmo ved Dronning Mauds Minne barnehage er veldig fornøyd med naboskapet som de synes er til gjensidig glede. 

Dronning Mauds Minne barnehage ble ikke valgt fordi det er kort vei tilbake til rektors kontor. Skagen har lagt fra seg mobilen og sjekker ikke mail og meldinger før barna er hentet og porten er stengt. 

- Jeg tenkte at hvis jeg valgte en barnehage som jeg går forbi hver dag så kan jeg snakke litt med barna over gjerdet av og til, avslutter Skagen. 

- En uke går jo så fort, og jeg vil jo gjerne treffe dem igjen. 
Publisert: 16.10.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter