Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skikket til å være barnehagelærer

- Utdanninga skal gjøre deg egnet til å bli barnehagelærer. 
- I løpet av utdanningen skal alle studentene vurderes om de er skikket til yrket, forteller prorektor Eva Stai Brønstad. 

Sammen med praksisansvarlig Inger Bakken informerer prorektor Eva Stai Brøndstad de nye studentene om skikkethet til barnehagelæreryrket.
Sammen med praksisansvarlig Inger Bakken informerer prorektor Eva Stai Brøndstad de nye studentene om skikkethet til barnehagelæreryrket. 

- Skikkethetsvuderingen er noe som foregår gjennom hele studietiden, sier Brønstad videre. 

-Skikkethet er jo et ord som vi kanskje ikke bruker så mye i dagligtalen, men det handler om å være egnet til å gjøre jobben sin. Vi skal hele tiden tenke på hva som er best for barnet, fastslår Bakken.

Brønstad ber studentene tenke litt over hvordan de fremstår seg for andre. 

- Som barnehagelærer blir dere sett på som rollemodeller, og dette vil dere merke allerede i studenttiden. 

Hun oppfordrer studentene til å se på alle tilbakemeldinger som hjelp til å forbedre seg i rollen som barnehagelærerstudent.

Særskilt skikkethetsvurdering

Om en student utgjør en mulig fare for barns eller medstudenters rettigheter, sikkerhet, psykisk eller fysisk helse eller liv, har lærer/praksislærer plikt til å skrive tvilsmelding. Medstudenter og administrativt personale oppfordres også til å varsle når de mener det er tvil om studenten er skikket.

- Ofte er det ikke så mye som skal til, sier Bakken.

- Men dersom det er tvil om studenten er skikket åpner vi en særskilt skikkethsvurdering. Vi pøver alltid å løse alle saker på lavest nivå. Etter å ha fått en tvilsmelding kaller vi inn studenten til en vurderingssamtale, og gir eventuelt tilbud om utvidet oppfølging eller veiledning. Om vi ikke kommer i mål blir saken meldt til skikkethetsnemda. Så er det opp til høgskolens styre å avgjøre saken.

Skikkethetsbrosjyren til DMMH beskriver hva en tvilsmelding skal inneholde (web)
Publisert: 23.08.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter