Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søk økonomisk støtte til studentaktiviter

Gjennom det nyopprettede Trivselsfondet har Sit bevilget 2 millioner kroner for å gjøre studiestarten enklere. 
Les mer og søk her

Fondet administreres av et kjerneteam på 5 studenter ansatt i Sit Labs.
Håkon Smørvik, Thomas Gjedebo og Andreas Bakke fra Sit Labs håper på å få inn mange søknader til Trivselsfondet.
Håkon Smørvik, Thomas Gjedebo og Andreas Bakke fra Sit Labs håper på å få inn mange søknader til Trivselsfondet. 

Ingen beløpsgrense

- Thomas Gjedebo er opphavsmann og prosjektleder for fondet.

- Vi begynte å tenke på muligetene for å lage et slikt fond mandag i forrige uke, forteller Gjedebo. - Allerede fredag var alt på plass.  

- Hittil har vi fått 13 søknader, og vi vet at at mange er i gang med å skrive, opplyser Andreas Bakke. - Vi kan også hjelpe til med å utforme søknaden. Hvis noen har et forslag til noe kan de kontakte oss, så kan vi være med og utvikle prosjektet sammen.

Håkon Smørvik sier det er stor variasjon i hva som er søkt om.

- Så langt har det blant annet blitt bevilget penger til fadderarrangement, til utstyr, gokartkjøring, besøk i Pirbadet og til et jubileum. Det er mulig å søke både store og små beløp og vi har ikke mange begrensninger på hva det kan søkes om.

Planen er å dele ut så mye av pengene som mulig før studiestart. For at de skal rekke å behandle søknadene før studiestart ber Bakke om at de sendes inn innen 31. juli. Men også søknader som kommer inn senere vil bli behandlet, så lenge det er midler igjen i fondet.

- Målet er å tømme fondet innen september, men vi deler ut til det er tomt, sier Bakke. - Jo flere søknader vi får inn jo bedre blir det for studentene.

Enkelt regnskap

I utgangspunktet skal søkeren ha et organsisasjonsnummer.

- Er du usikker på hva det er kan Sit Labs hjelpe deg med å skaffe det, oppfordrer studentteamet. - Det må føres et enkelt regnskap som Trivelsfondet skal ha innsynsrett i. Etter tiltaket er gjennomført må det leveres en kort rapport på 1-2 sider, gjerne med bilder. Dermed kan Sit Labs også fange opp gode idèer og dele dem videre.

Gjedebo er opptatt av at det skal være enkelt å søke. 

- Tilsvarende tilbud har ofte høye dokumentasjonskrav for å bli godkjent, hos oss er det en mindre barriere. Ingen søknader blir blant avvist, vi hjelper til med å utvikle og utforme både forslag og søknader.

Sit Labs er forankret i Sit og ble opprettet i sommer. Enheten består av 30 studenter som skal jobbe med å skape prosjekter, aktiviteter og arrangement, og komme opp med nye tjenester som kan gjøre studiehverdagen lettere for studentene. Midlene til Trivselsfondet kommer fra Kunnskapsdepartementet. 

Publisert: 16.07.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter